Záměr výpůjčky areálu přírodního koupaliště

MČ Praha 16 oznamuje záměr výpůjčky areálu přírodního koupaliště - biotopu (tj. pozemků parc.č. 1255/3, 1255/10, 1255/24, 1255/25, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32 a části pozemku parc.č. 1255/7 v k.ú. Radotín; budovy čp. 1648/9 v k.ú. Radotín na pozemku parc.č. 1255/24 v k.ú. Radotín; objektu toalet na pozemku parc.č. 1437/29 v k.ú. Radotín, objektu skladu na pozemku parc.č. 1437/30 v k.ú. Radotín, objektu sauny na pozemku parc.č. 1437/32 v k.ú. Radotín, objektu odpočívárny na pozemku parc.č. 1437/31 v k.ú. Radotín, koupacího biotopu s biologickou částí na pozemku parc.č. 1437/1 v k.ú. Radotín, včetně příslušenství: dvou pokladen, studny, odlučovače lehkých kapalin, závlahy, elektro rozvodů NN, areálového osvětlení, areálového vodovodu a kanalizace, sadových úprav, oplocení, hřiště, rampy, herních prvků a ostatního mobiliáře) obecně prospěšné společnosti Radotínská, o.p.s., U starého stadiónu 1585/9, Praha 5 – Radotín, za účelem provozování a správy přírodního koupaliště - biotopu. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 5. 2018 usnesením č. 1424/2018.

záměr výpůjčky (pdf, 229 kB)

Zveřejněno: 06.06.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 219 x
Vytisknout