Zimní údržba 2018/2019

Teplé a na sníh chudé zimy v posledních letech radnici Prahy 16 neukolébaly – lidé i technika jsou připraveni na výjezdy, odklízení sněhu a posyp komunikací. Co je oproti minulým sezonám nové a co naopak zůstává beze změn, tedy osvědčené?

 

V Radotíně zůstává nastavené schéma oproti předchozím sezonám bez výraznějších změn. To nejpodstatnější, co bude jinak, souvisí se širšími souvislostmi – například zavedení nové autobusové linky do oblasti Viniček znamená dílčí úpravy plánu zimní údržby: trasy MHD mají tu nejvyšší prioritu a na ně stroje vyjíždějí vždy nejdříve, což znají dobře obyvatelé třeba z ulic Lahovské, kudy jezdí linka 245 dlouhé roky.

 

V oblasti Viniček pak bude letošní zima náročná ještě z dalšího důvodu. Po mimořádném úsilí vedení radnice z posledních let se v listopadu konečně zahájila výstavba technické vybavenosti v další etapě. Již dle předchozího avíza se začíná Lošetickou ulicí, páteřní ulice Zderazská přijde na řadu až v průběhu roku 2019. Proto se již s předstihem se zhotovitelem domlouvala trasa pro stavební techniku, aby docházelo k minimalizaci znečištění komunikací v okolí, zejména v husté zástavbě rodinných domů. V ideálním případě se staveništní doprava vůbec nepotká s autobusem 248.

 

Další komplikovanou lokalitou s intenzívní stavební činností je Šárovo kolo, kde pokračuje budování zábran proti povodni a nové komunikace, pod níž jsou již položeny všechny inženýrské sítě. Zde bude zimní údržba zcela na stavební firmě, s níž je vše taktéž domluveno.

 

V širších souvislostech celého Radotína se nic zásadního v systému zimního úklidu nemění. Technika i lidé budou nasazováni podobně jako v minulých sezonách, díky nonstop pohotovosti bude úklid nejdůležitějších vozovek a chodníků probíhat od brzkých hodin, aby ta hlavní místa byla uklizena ještě před ranní špičkou.

 

Vzhledem k nízkému počtu místních obyvatel v nových ulicích Na Krupičárně a Vyhlídka tyto dvě komunikace jsou nadále vyňaty z udržovaných ulic (podobně jako je tomu u řady dalších ulic, zejména v rovinaté části Radotína). Nově je proto zařazena (ve II. pořadí) pouze ulice Vindyšova.

 

Drobné novinky se pak týkají například zvýšení počtu posypových nádob v ulicích o 3 na celkem 37 (nově na křižovatce Štěrková x Strážovská, Na Říháku u schodů či u schodů Karlická – Zderazská).

 

Vše ostatní zůstává stejné jako v minulých letech: hlavní silniční tahy, tedy páteřní komunikace (všechny silnice II. třídy a dále například ulice Vrážská, Přeštínská či Na Cikánce), se stará pražská Technická správa komunikací (TSK), pro niž práce na základě veřejné soutěže zajišťují Pražské služby a.s. a subdodavatelsky soukromá firma PROSTOR a.s. Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na dispečink TSK: 224 237 719 nebo 224 237 725

 

Městská část Praha 16 zajišťuje úklid místních komunikací, včetně například trasy autobusu 245 na Lahovské a 248 na Viničkách, prostřednictvím svých Technických služeb. I zde je zřízena nepřetržitá služba, dispečink TS: 603 212 287.

 

Závěrem ještě dvě tradiční informace: radotínské Technické služby mají připraveny na posyp 2 tuny štěrku a cca 20-30 tun soli. A klíčová vozidla zimní údržby mohou všichni sledovat jako každý rok on-line na webu na adrese http://vozidla.praha16.eu.

Přílohy:

Plán zimní údržby 2018-2019 (pdf,  63 kB)

mapa zimní údržby 2018/19 (pdf, 1MB) - legenda mapy (pdf, 10 kB)

Zimní údržba vozovek, chodníků, zastávek BUS (pdf, 27 kB)

Nádoby na posyp (pdf, 29 kB)

Zveřejněno: 01.11.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 1633 x
Vytisknout