Zimní úklid v Radotíně

V Radotíně by měl být pro letošní zimu 2017/2018 dodržen systém úklidu, který byl nastaven v předchozích letech. Na přípravných schůzkách všech zapojených pracovišť a vedení městské části byla  jako každý rok  připravena mapa s vyznačením pořadí úklidu, k tomu seznam komunikací a umístění nádob na posypový materiál.

Tyto podklady jsou kromě těchto webových stránek přístupné i na úřední desce v ul. Václava Balého.

Stejně jako jinde, i v Městské části Praha 16 jsou páteřní komunikace ve správě Technických služeb hl. m. Prahy, které si zadávají jejich úklid. S jejich rozpisem úklidu je koordinován ten místní, podle něhož se uklízejí ostatní komunikace na radotínském katastru.

Ty se dělí podle důležitosti do tří kategorií: I. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo orgány rozšířené samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim a vybrané chodníky hlavních komunikací. II. pořadí zahrnuje ostatní komunikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. Poslední skupinu tvoří komunikace malého dopravního významu, které se v zimě neudržují. V případě větší koncentrace sněhu jsou stanovena místa pro jeho svoz.

Od 1. prosince bude zahájena zkušební měsíční spolupráce s občanským sdružením Etincelle, které by mělo v zimních měsících vypomáhat s úklidem chodníků na přechodech pro chodce, okolo zastávek, příp. kolem přístupových cest k základním či mateřským školám.

Lepší kontrole úklidu napomáhá vedle již zmíněných materiálů hlavně speciální webová aplikace: veškerá technická vozidla využívaná při úklidu totiž mají GPS zaměření a v on-line systému Sledování vozidel je možné 24 hodin denně zjistit, zda se již na tom kterém místě uklízelo (pak je zde stopa některého z vozů), nebo zda je lokalita teprve v úklidu. Jízdní stopy jsou viditelné za posledních 12 hodin.

Důležité kontakty:

  • Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na dispečink TSK: 224 237 719 nebo 224 237 725. 

  • Dispečink Technických služeb Praha - Radotín: 603 212 287

Šestou sezonu nabízí radotínská radnice on-line sledování vozidel zimní údržby. Na adrese http://vozidla.praha16.eu se každý může kdykoli celou zimu podívat na to, kde se právě provádí zimní údržba strojově, a dokonce sledovat i to, kde byla prováděna v uplynulých hodinách (v mapě je zakreslena stopa za všemi vozy), případně kde probíhá úklid ulic.

vyzadujiDigitalizovaná mapa s podrobným plánem úklidu vozovek i chodníků (pdf, 1,1 MB + legenda (pdf, 107 kB)
Plán zimní údržby vozovek (pdf, 169 kB)
Zimní údržba chodníků (xls, 67 kB)
Seznam nádob na posyp - Radotín (pdf, 125 kB)
Úklid autobusových zastávek v Radotíně (pdf, 117 kB)
Zveřejněno: 13.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11080 x
Vytisknout