Zóna placeného stání

vyzadujiNa základě rozhodnutí hl. m. Prahy, kterým byla přijata nová koncepce pro zóny placeného stání (ZPS) je nutné do nové koncepce transformovat stávající zóny placeného stání. To je i případ pro Městskou část Praha 16 v části místní komunikace Sídliště v již zpoplatněném úseku před zdravotním střediskem.

V této mikrozóně dojde od 1. února k zavedení návštěvnického režimu parkování (oranžová barva) tzn. časově omezené parkování návštěvníků. Z toho vyplývá, že základní forma regulace dopravy v klidu – časově omezené placené parkování zůstává zachováno.
vyzaduji

Oranžová zóna je vyznačena oranžovým pruhem na svislé dopravní značce a je určena pro tzv. krátkodobé parkování. Všichni motoristé mohou na oranžové zóně parkovat v rámci stanovené provozní doby PO- PÁ 7.00-17.00 hod. max. 3 hod., a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes mobilní aplikaci (virtuální parkovací hodiny – mpla.cz/praha).

Parkovací oprávnění vzniká na základě parkovací relace (je možné platit mincemi a bezhotovostně pomocí běžných platebních karet), v jejíž důsledku dojde k odeslání informace o jejím zahájení z parkovacího automatu, nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin do Centrálního informačního systému, kde je evidována formou záznamu v evidenci parkovacích oprávnění vázaných na registrační značku vozidla. Tento záznam slouží jako základní informace pro ověření respektování pravidel v ZPS.

Kromě generování parkovací relace opravňující návštěvníky ke stání ve zpoplatněném úseku během provozní doby jsou parkovacími automaty tištěny papírové daňové doklady. Parkovací lístek slouží nově pouze jako daňový doklad, nikoliv k prokázání zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.

Při použití virtuálních parkovacích hodin je nutno uvést registrační značku vozidla, za které je placeno parkovací oprávnění a číslo zpoplatněného úseku komunikace (číslo je uvedeno na dodatkové tabulce pod dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím automatem“).

Kontrola oprávněnosti parkování v ZPS je prováděna formou monitoringu tzn. snímání a rozpoznávání registračních značek a jejich porovnání s příslušnou databází v Centrálním informačním systému. V případě „odhalení přestupku“ je kompletní dokumentace předávána na úřad městské části.

Cena stání v návštěvnické zóně je 10Kč/hod., zřizovatelem a provozovatelem ZPS je hlavní město Praha.

Zveřejněno: 23.01.2018 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 1541 x
Vytisknout