Blesková povodeň, 29.6.2017

29.6.2017, 18.30 hodin:
Aktuální zpráva Povodňové komise Městské části Praha 16:

 • Celková situace se zklidňuje. Všechna místa, která byla během dnešního dne postižena, jsou průběžně uklízena a do ulic se přistavují kontejnery.
 • Nebyla nutná žádná evakuace osob, nicméně vše na ni bylo připraveno pro případ krizového scénáře zejména v oblasti Cikánky.
 • Všem postiženým byla poskytnuta vyžádaná pomoc, zejména byla odčerpána voda ze sklepů a zahrad a rozvezeny vysoušeče.
 • Všechny komunikace jsou již bez jakýchkoli omezení průjezdné, rovněž městská hromadná doprava již jezdí podle jízdních řádů na všech linkách.
 • Průtok Radotínského potoka se snižuje, intenzívní srážky již nejsou hydrometeorology předpovídány.
 • Další následky budou odstraňovány během pátečního dne, kdy budou opět k dispozici všechny složky Povodňové komise MČ Praha 16.
29.6.2017, 15.45 hod.:
MHD byla obnovena v plném rozsahu na všech linkách.

29.6.2017, 15.15 hodin:
V Praze by měly srážky pokračovat ještě 1 až 2 hodiny a postupně slábnout, jejich úhrn by neměl přesáhnout 10-15 mm.

V Praze platí 1. stupeň povodňové aktivity, a to až do 7.00 hodin zítřejšího dne (30.6.2017). Radotínská povodňová komise má hlídky v terénu, zavedeno je informační centrum na hlavní budově radnice (Václava Balého 23/3, Praha - Radotín), telefony: mobilní 601 309 511 a 601 309 512, nebo pevné 234 128 106.

29.6.2017, 14.30 hodin:
Ve 14 hodin se sešla Povodňová komise Městské části Praha 16 včetně všech pracovních skupin a shrnula vývoj situace zhruba od osmé hodiny ranní, kdy byly hlášeny první problémy s rozlivem potoků v oblasti Radotína. (Aktuální zpráva 15.45 hod.: MHD byla obnovena v plném rozsahu na všech linkách.) V podvečerních hodinách se již situace zklidňuje a ulice se dočišťují.

Aktuální situace (14.30 hod.) je následující: 
 • Neproběhla evakuace občanů žádné z postižených oblastí. 

 • Nejvíce postižená lokalita je ulice K Cementárně, a to v úseku mezi ulicemi V Sudech a Vápenná. Zde se voda z rozvodněného Šachetského potoka, který teče ve směru od Kosoře, rozlila na komunikace, do zahrad a zatopila části rodinných domů.

 • Další ostře sledovanou lokalitou je oblast Na Cikánce, kde se v oblasti nad Maškovým mlýnem rozvodněnými potoky ze směru od Zadní Kopaniny a od Chotče vylily ze svých břehů retenční nádrže. Voda se však potom vracela zpátky do koryta a tak v oblasti Cikánky nebylo provedeno žádné protipovodňové opatření. 

 • Povodňová komise bude postupně kontaktovat občany z jednotlivých nemovitostí a zjišťovat, jaké prostředky budou požadovat (hasiči již provedli nebo provádějí odčerpávání vody z ulic, zahrad i sklepů rodinných domů. Zajištěny jsou vysoušeče pro potřebné a v případě potřeby či změny situace i evakuační centrum.

 • Situace na komunikacích: 
  V ranních a dopoledních hodinách byly operativně uzavřeny ulice K Cementárně a Na Cikánce, a to z důvodu rozvodnění potoků a provádění likvidačních prací. Obě ulice jsou již průjezdné bez dopravních omezení, ale se zvýšenou opatrností. Na komunikaci se stále nachází vyplavené nánosy, které jsou postupně likvidovány Technickými službami Praha - Radotín a dalšími organizacemi. 

 • V tuto chvíli je situace stabilizovaná, další výhled je postupné ustávání srážek a kulminace všech malých vodních toků.
Seznam článků k bleskové povodni, 29.6.2017:

 • Čistí se vyústění radotínského potoka

  13.09.2017 / Tak, jak bylo správcem vodního toku přislíbeno po červnové bleskové povodni, čistí se postupně koryto potoka a především jeho ústí do Berounky. Nyní se bagrují nánosy naplavené do řeky při ulici K Přívozu.
 • Povodňová prohlídka Radotínského potoka

  04.07.2017 / Pracovníci Městské části Praha 16 a Povodí Vltavy, s.p. provedli dne 4. července 2017 povodňovou prohlídku Radotínského potoka, a to z důvodu zjištění rozsahu škod a plánu provedení nezbytných prací po bleskové záplavě ze čtvrtka 29. června.
 • Mimořádný svoz odpadu z ulic Vápenná a U Učiliště

  30.06.2017 / Na základě vyžádání Povodňové komise MČ Praha 16 bude dnes (v pátek 30. června) proveden mimořádný svoz směsného komunálního odpadu z nemovitostí z povodní postižené lokality.
 • Infolinky Povodňové komise MČ Praha 16

  30.06.2017 / Během dopoledne dne 30. června 2017 budou opět zřízeny informační linky Povodňové komise Městské části Praha 16. V nejbližších dnech nejsou očekávány žádné další nebezpečné jevy.
 • Aktuální situace

  29.06.2017 / Ve 14 hodin se sešla Povodňová komise Městské části Praha 16 včetně všech pracovních skupin a shrnula vývoj situace zhruba od osmé hodiny ranní. Odpoledne se podařilo zprůjezdnit komunikace a obnovit MHD. V podvečerních hodinách se již situace zklidňuje a ulice se dočišťují.
 • Výstraha kvůli extrémním srážkám trvá, lze volat na povodňová čísla

  29.06.2017 / Na území Hl. m. Prahy je vyhlášena povodňová pohotovost, která potrvá do pátku 30.6.2017 do 7.00 hodin (nastal 1. stupeň povodňové aktivity). V Radotíně povodňová komise v terénu monitoruje stav. Již nyní lze volat na povodňová čísla.
 • Aktuální situace v Radotíně (9.05 hodin)

  29.06.2017 / Vytopená je část Edenu, resp. od Technických služeb Praha - Radotín až po ulici U Učiliště. Ulice K Cementárně je pro veškerou dopravu uzavřena. Členové Krizového štábu Městské části Praha 16, pracovníci Úřadu městské části Praha 16, Technické služby Praha - Radotín a další jsou v terénu a situaci monitorují přímo na místě.
 • Projíždějte Radotínem opatrně, voda vyrazila poklopy kanálů

  29.06.2017 / Řidiči, vzhledem k extrémním srážkám projíždějte Radotínem s maximální opatrností. Náhlý velký nápor vody v dešťové kanalizaci zdvihl na některých místech poklopy kanálů.
 • Výstraha ČHMÚ: Extrémní srážky

  29.06.2017 / Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu týkající se EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK. Jev je kvalifikován jako extrémní stupeň nebezpečí. Výstraha platí pro Prahu a Středočeský kraj (Praha - západ, Beroun a Příbram) pro čtvrtek 29. června.
 • Výstraha ČHMÚ: Pozor na bouřky, déšť a vysoké teploty

  28.06.2017 / Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu (2017/59), která upozorňuje na velmi silné bouřky, vysoké teploty a vydatný déšť na území Hlavního města Prahy.


Fotogalerie, Radotín, 29.6.2017:Vytisknout