OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 

*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: domovní tabulka s č. p. (Pavel Lafata 15.08.2017 13:05) – Výstavba
  Dobrý den,
  prosím o radu, na koho se případně obrátit s výrobou domovní tabulky s č. p. a č. e. v katastru Radotín? Je možné si objednat samostatně smaltovanou tabulku, je případně vydaný nějaký závazný vzor pro Radotín?
  Děkuji Vám předem.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 17.08.2017 7:59)
   Dobrý den, pane Lafato,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Markéta Faltová z Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí našeho úřadu: 
   Vyhotovení čísel domů na základě objednávky majitele domu provádí např. Smaltovna GAEN, Hlubočepská 32, Praha 5. Další informace týkající se označování ulic, číslování budov a doporučený vzhled tabulek najdete v příloze (soubor pdf, 491 kB).
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: Vyhl. o omezení hlučných činností (Vondráčková 08.08.2017 9:03) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  prosím o sdělení, jaká obecně závazná vyhláška omezuje provádění hlučných činností o svátcích a v neděli, kdy byla vydána a od kdy platí pro oblast Radotína.
  Děkuji za odpověď, Vondráčková
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 10.08.2017 8:57)
   Dobrý den, paní Vondráčková, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Jarmila Nováková z Oddělení životního prostředí OVDŽP našeho úřadu: 
   Obecně závazná vyhláška obce, která by omezovala provádění hlučných činností o svátcích a o nedělích, nebyla hlavním městem Prahou vydána. Pro vysvětlení této tématiky dále uvádíme:
   Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech, chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb upravuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
   Pokud by se jednalo o hluk ze stavební činnosti, je možno obrátit se na stavební úřad s dotazem, jak byl hluk ze stavební činnosti řešen při povolování stavby. Jedním z dotčených orgánů při povolování staveb je z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku Hygienická stanice hlavního města Prahy, která v závazném stanovisku vliv hluku ze stavební činnosti zohledňuje a případně stanoví limitující podmínky pro provádění stavby.
   Pokud se nejedná o hluk ze stavební činnosti, hluk z dopravy, hluk ze stacionárních zdrojů (větrání, vytápění) a další, tedy o činnosti podléhají vyhlášce o ochraně zdraví, spadají případně hlučné činnosti spojené s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu do ochrany soukromého práva (občanský zákoník) a jsou tedy spíše záležitostí vzájemné dohody a ohleduplnosti. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: Semafory Horymírovo náměstí (Jiří Zelený 03.08.2017 8:46) – Doprava
  Proč semafory od závor a aod místního úřadu nejsou schopny zaregistrovat nejen přijíždějícího cyklistu, ale ani moped? Jsou tudíž tři možnosti. Chovat se jako chodec, čekat na auto ze správného směru nebo jet na červenou. Ani jedno se mi nelíbí.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 07.08.2017 17:21)
   Vážený pane Zelený,
   na Váš dotaz odpovídá Lenka  Moravcová z oddělení dopravy našeho úřadu:
   Vás podnět byl předán správci světelné signalizace (Eltodo a.s.), který prověří nastavení snímacího zařízení. 
 • Otázka: sekání trávy (Fousová Hana 02.08.2017 14:41) – Obecné téma
  Dobrý den, bude se ještě letos sekat tráva v Radotíně? V mnoha místech je dosti přerostlá.V minulých letech se sekáním problém nebyl, vždy se zeleň pravidelně udržovala.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 07.08.2017 13:47)
   Vážená paní Fousová,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha - Radotín:
   Tráva se seká průběžně po celém Radotíně a v sekání se bude pokračovat i po zbytek vegetačního období.
 • Otázka: parkoviště u Biotopu (Andrea Nováková 28.07.2017 13:07) – Životní prostředí
  Vážení,

  na inter. stránkách žijemeradotinem.cz jsem se dočetla dle sdělení p. Knotka, že radnice chystá novou odstavní plochu pro 75 aut v místě stávajícího tújového bludiště. Doposud je pro návštěvníky Biotopu k dispozici dohromady 180 míst - přímo u Biotopu, u haly a u Ondřeje. Mám za to, že do tohoto počtu by se mělo počítat také s parkováním u Alberta – např. u víkendu zcela prázdné.

  Můj dotaz zní, zdali je skutečně žádoucí ničit půdu zarostlou tújemi novou odstavní parkovací plochou? Nestačilo již dostatečně zabrání plochy určené dětem v areálu školy? Již dnes není možné v klidu využívat stezku určenou pro chodce (myslím tu u tújového bludiště), neb je tam vedena in-line dráha, cyklostezka, projíždějí auta ke koním apod. a nyní se navrhuje navýšit počet parkovacích míst.

  Radotín se pyšní hezkou dopravní dostupností, proč tedy návštěvníci mimo Radotín, ji tedy nemohou využívat? Bude se skutečně jednat o zpříjemnění životního prostředí Radotína v podobě parkovacích aut?

  Mám za to, že pouze kroky neuvážené a bez jakýchkoliv myšlenek na budoucnost generace, mohou dovolit ustoupit půdě před parkovací plochou v tomto konkrétním případě.

  Žádám tedy o vysvětlení a sdělení z jakého důvodu radnice volí tuto cestu uspokojení potřeb návštěvníků Biotopu.

  S pozdravem
  Andrea
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 04.08.2017 9:21)

   Vážená paní Andreo,
   na Váš dotaz odpovídá Mgr. Miroslav Knotek,1. zástupce starosty Městské část Praha 16:
   Plně rozumím vaší obavě o životní prostředí, ale v tomto případě se jedná o krok uvážený, promyšlený a dlouhodobě plánovaný. V době, kdy jsme připravovali projekt biotopu, bazénu a revitalizace celého území bývalé čistírny odpadních vod a areálu Technických služeb Radotín, počítali jsme s tímto pozemkem pro parkování návštěvníků sportovních areálů a biotopu. Bohužel tehdejší majitel pozemku (na němž jsou dnes túje) potřeboval rychle finanční prostředky a nepočkal na naši nabídku. Od počátku jsme nové majitele upozorňovali na nevhodnost jejich projektu pro tuto oblast. Autoři projektu bludiště počítali s návštěvností 15 – 20 tis. osob ročně, ale bez jakékoliv spoluúčasti na parkování a zázemí pro tuto část Radotína. Během výstavby biotopu jsme vedli jednání o odkupu pozemků. Majitelé nakonec souhlasili s prodejem v roce 2015 a na jaře 2016 se stala majitelem pozemku městská část s tím, že bludiště zůstane v bezplatném pronájmu původním majitelům pro sezóny 2016 a 2017. V místě bludiště vznikne parkoviště s přírodním povrchem (zpevněné štěrkem), které bude mít přirozené vsakování dešťových vod. Obvod parkoviště by měly ohraničit stávající túje. Vybudování parkoviště je nutnost pro další rozvoj celého sportovního a rekreačního areálu a základní školy a vychází z koncepce rozvoje areálu. Na podzim začne výstavba dlouho očekávaného projektu bazénu, který bude využívat již postavené zázemí. Bazén zabere třetinu stávajícího parkoviště.  K vaší připomínce ohledně zabrání části školního areálu na úkor parkoviště si dovolím nesouhlasit, protože tuto část škola nevyužívala a naopak vybudováním biotopu získala možnost využití areálu biotopu po celý rok pro různé účely, což také činí. Připomínám, že v těsném sousedství školy se nacházela stará čistírna odpadních vod a skládka komunálního odpadu a dnes je zde přírodní areál i pro potřeby školy – stav v roce 2008 je možné posoudit na - https://www.facebook.com/pg/praha16.eu/photos/?tab=album&album_id=651632904923835 . Radnice touto cestou neuspokojuje potřeby návštěvníků areálu, ale potřeby občanů Radotína. Bazén je jednou z žádaných priorit a přáním zdejších obyvatel po mnoho let. Chtěl bych vás touto cestou ujistit, že se jedná o dlouhodobě koncepční záležitost přeměny původních brownfieldů a nevyužívaných ploch na místo pro sport a rekreaci s ohledem na budoucnost a s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. 

 • Otázka: UPC (Zuzana Trnkova 28.07.2017 14:16) – Obecné téma
  to UPC jim věčně padá,to teda není moc dobré
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 02.08.2017 7:33)
   Vážená paní Trnková,
   na Váš podnět odpovídá Ing. Jan Farník, radní pro informatiku Městské části Praha 16:
   Co na to technická podpora UPC? Poslali technika? Pokud váš problém nevyřeší, prosíme o informaci  na technika@praha16.eu.
 • Otázka: Sekání trávy (Hrych Rostislav 01.08.2017 8:15) – Obecné téma
  Dobrý den, bude se ještě letos sekat tráva v Radotíně? V mnoha místech je dosti přerostlá. Jak v ulici K cementárně(bývalý pomník letnic); sídliště; kolem sportovní haly atd....
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 01.08.2017 10:09)
   Vážený pane Hrychu,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha - Radotín:
   Tráva se seká průběžně po celém Radotíně, dnes například zrovna u sportovní haly, ráno se dosekávala kolem domu s pečovatelskou službou. A v sekání se bude pokračovat i po zbytek vegetačního období.
 • Otázka: Kácení/devastování lesa (Pavla Tesařová 29.07.2017 14:56) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  nikde jsem nenalezla co se děje v lese na kopci nad Říhákem, Lahovskou.
  Někdo tam ten les dost chaoticky likviduje. Na devastaci je použit dost výkonný stroj, který uřízne strom během pár vteřin. Všude je všechno polámaný. Mladý stromky přejetý. Když jsme se šli podívat blíž, utíkala odtud vyděšená srnka s mládětem.
  Nevím, jestli tam třeba jen někdo nekrade dřevo, ale na krádež mi to přijde moc drahý stroj, který dotyčný používá.
  Taky mi to přijde dost nebezpečný když se to děje pár metrů od zahrad, kde si můžou hrát děti, který občas do lesa vyběhnou. Nikdo tam u toho neasistuje a nahlídá kam stromy padají.
  Nebo se tam snad plánuje něco stavět? To by měli být snad informováni majitelé pozemků u toho lesa, ne?

  Předem děkuji za odpověď a doufám, že "ten někdo" přestane les ničit.
  Pavla T.

  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 31.07.2017 18:25)

   Vážená paní Tesařová,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Jarmila Nováková z Oddělení životního prostředí našeho úřadu:
   Na pozemku s funkcí lesa, o kterém se zmiňujete, probíhají práce v souladu se zákonem č.  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (lesní zákon). Vlastník postupuje podle schválené lesní hospodářské osnovy. Jedná se o nahodilou těžbu suchých stromů (převážně borovice) a smrků napadených kůrovcem. Informace nám byly podány oddělením státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče odboru ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy, který vykonává státní správu lesů na území hlavního města Prahy a který tuto nahodilou těžbu schválil. 

 • Otázka: Domovní odpad -popelnice (Doubek Antonín Topasová 1110/37 25.07.2017 14:40) – Životní prostředí
  Zajímá mě jestli je poviností vlastníka rodiného domu mít nádobu na domovní odpad-popelnici??
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 26.07.2017 15:39)

   Vážený pane Doubku,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Jarmila Nováková z Oddělení životního prostředí našeho úřadu:
   Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) v § 6 písm. a) stanoví vlastníkovi objektu povinnost zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad.

  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 27.07.2017 10:51)

   Vážený pane Doubku,
   Ing. Jarmila Nováková doplňuje na Váš upřesňující dotaz (propříště vkládejte, prosím, jakékoli otázky do systému otázek a odpovědí, nebo je adresujte přímo na konkrétního pracovníka, odpověď mailovému automatu se k nám nemusí dostat):
   Každý rodinný dům musí mít sběrnou nádobu (popelnici) odpovídajícího objemu na směsný odpad, což je zbytek komunálního odpadu po vytřídění papíru a lepenky, plastů, skla, objemného odpadu a nebezpečného odpadu. Pro výpočet objemu sběrné nádoby se pro zástavbu tvořenou rodinnými domy doporučuje 4 litry na osobu a den.
   Pokud fyzické osoby vyprodukují stavební odpad při své nepodnikatelské činnosti, mohou jej v množství 1 m za měsíc bezplatně předat ve sběrném dvoře. Stavební odpad nepatří do popelnice.
   Poplatky za likvidaci komunálního odpadu se určují podle objemu sběrné nádoby a četnosti vývozu.

 • Otázka: Cyklistické závody 22.7.2017 (Věra Švarcová 22.07.2017 13:37) – Doprava
  Dobrý den, můžete mi vysvětlit jak je možné, že jsme nebyli informováni o konání cyklistického závodu dne 22.7.2017 a s tím souvisejícím omezením dopravy v ulici K cementárně ??? Z jakého titulu jsme nuceni toto bez varování trpět pro zábavu druhých ???
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 26.07.2017 9:26)
   Vážená paní Švarcová,
   tuto uzavírku povoloval Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy. Informace, kterou poskytl naší městské části, byla zveřejněna na webových stránkách a v Infoexpresu červnových Novin Praha 16 (na str. 2).


Vytisknout