• Otevírací doba Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

  18.10.2017 / Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude otevřeno pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.
 • Telefonická spojení do jednotlivých volebních místností

  17.10.2017 / Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (20. a 21. října 2017) může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi dle svého volebního okrsku o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
 • Kdy a kde volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  18.10.2017 / Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na území České republiky budou konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017. Území Městské části Praha 16 je rozděleno na 8 volebních okrsků - každý z nich má svou volební místnost.
 • Pozvánka na pietní akt 28. října

  17.10.2017 / Dovolujeme si Vás pozvat na pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého státu, který se uskuteční v sobotu 28. října v 10 hodin u památníku věnovanému padlým hrdinům v parku na náměstí Osvoboditelů.
 • Vítejte doma v Radotíně

  12.10.2017 / Dalších dvaatřicet maličkých občánků byl ve čtvrtek 12. října v obřadní síni Městské části Praha 16 slavnostně přivítáno mezi ostatní "Radoťíňáky".
 • Kdy a kam pro voličský průkaz

  09.10.2017 / Požádat o vydání voličského průkazu může volič osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin nebo listinným podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017.
 • Volební manuál

  03.10.2017 / Souhrnná informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.
 • Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  03.10.2017 / Seznam volebních okrsků a místností, v nichž můžete hlasovat během voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. října 2017.
 • Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

  13.09.2017 / Oznámení starosty o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
 • Žádost o vydání voličského průkazu

  13.09.2017 / Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.