• Slovo starosty

  13.12.2017 / A je tu zase adventní doba. Čas, který by měl být naplněn rozjímáním, klidem a setkáváním se s blízkými a přáteli.
 • Slovo starosty

  10.11.2017 / Po pěti letech, slavnostním křtem 9. listopadu, vyšla již druhá hudební kompilace, která je průřezem aktuální bohaté a žánrově pestré radotínské hudební scény.
 • Slovo starosty

  10.10.2017 / Ve dnech 20. a 21. října budou po čtyřech letech probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 • Slovo starosty

  14.09.2017 / Měsíc září je tradičně spojen se zahájením nového školního roku. Jako každý rok mám tu čest a možnost se účastnit slavnostního zahájení a prvního školního dne v radotínské základní škole.
 • Slovo starosty

  22.08.2017 / Doprava je fenoménem dnešní doby a posledních let. Stupeň mobility, především pak té silniční, přesahuje stávající kapacitu dopravních sítí, a to nejen komunikací, ale i parkovacích a záchytných ploch. Jak jsme na tom v Radotíně?
 • Slovo starosty

  13.06.2017 / Po téměř sedmi stoletích nahlížíme na Karla IV., Otce vlasti, stále jako na jakýsi vzor, vládce, kterému na jeho zemi opravdu záleželo, který se snažil po­stavit rozvrácenou krajinu na nohy a vléval svému národu naději do žil.
 • Slovo starosty

  09.05.2017 / V listopadovém sloupku jsem si posteskl nad minimálním zájmem veřejnosti ohledně účasti na pietních akcích v souvislosti s významnými výročími a událostmi spojenými s naší státností, svobodou a demokracií.
 • Slovo starosty

  11.04.2017 / První dubnový víkend jsme měli možnost, v rámci slavnostní akce k 25. výročí sepsání partnerské smlouvy mezi Radotínem a Burglengenfeldem, setkat se v tomto krásném bavorském městě s našimi německými přáteli.
 • Slovo starosty

  09.03.2017 / K prvním měsícům roku už v Radotíně neoddělitelně patří tradiční "otvírák" všech městských akcí: Radotínský bál.
 • Slovo starosty

  15.02.2017 / Paní Zima se nám po novém roce zas po delší době představila v plné síle. Opět po létech jsme si mohli i v Radotíně zabruslit anebo zahrát hokej na zamrzlých přírodních vodních plochách.