• Sen o bazénu se stane skutečností

  17.10.2017 / Již v době, kdy se začaly kreslit plány biotopu, připravovala radotínská radnice souběžně také projekt krytého bazénu. V letošním roce se podařilo peníze získat a nyní se předává staveniště firmě, která vyhrála výběrové řízení.
 • Cyklostezka v Radotíně se rozšiřuje

  12.10.2017 / Radotínské radnice se dlouhodobě snaží zajistit bezpečný provoz na stezce pro chodce i pro cyklisty. V současné době se proto rozšiřuje cyklostezka v úseku Šárovo kolo - ústí Radotínského potoka o výhradní pás pro cyklisty.
 • Uzavírka v ulici Plánická v Radotíně

  04.10.2017 / V rámci stavby přípojky vodovodu a kanalizace pro pozemky č. parc. 2138/1 a 2137/17 v k. ú. Radotín dojde v termínu od 16.10.2017 do 19.10.2017 k úplné uzavírce v ulici Plánická (v úseku: od č. p. 1295 – slepá část) v Praze - Radotíně.
 • Uzavírka v ulici Chatová v Radotíně

  04.10.2017 / Z důvodu obnovy vodovodního řadu bude v termínu od 9.10. do 15.12.2017 realizována úplná uzavírka v ulici Chatová (v úseku: Strážovská - slepá část).
 • Podzimní svoz bioodpadu

  25.09.2017 / Kontejnery, do kterých mohou občané Radotína zdarma odkládat kompostovatelný odpad (trávu a listí, větve), se uskuteční od od 10. října do 16. listopadu vždy v úterý a čtvrtek podle pevného harmonogramu.
 • Radotín se dočká dalších změn v dopravě

  15.09.2017 / Přesně před rokem byly zavedeny několikeré změny v systému parkování v centru šestnácté městské části. Na ně již tento týden naváží další úpravy. Vedle toho se staví nové radary, chystají se i změny v oblasti škol.
 • Čistí se vyústění radotínského potoka

  13.09.2017 / Tak, jak bylo správcem vodního toku přislíbeno po červnové bleskové povodni, čistí se postupně koryto potoka a především jeho ústí do Berounky. Nyní se bagrují nánosy naplavené do řeky při ulici K Přívozu.
 • Rezavec nenávratně poškodil jasany

  08.09.2017 / Z havarijních důvodů bude v sobotu 9. září pokácen jeden z dvojice jasanů na náměstí Sv. Petra a Pavla. Důvodem je infekce dřevokaznou houbou - rezavcem štětinatým.
 • Údržba Radotínského potoka

  06.09.2017 / Podle informace z Povodí Vltavy s.p. bude od 6. září prováděna údržba břehových porostů a opevnění Radotínského potoka v úseku od ústí Radotínského potoka do Berounky po oblast Cikánky.
 • Kontejnery na bioodpad

  06.09.2017 / Svoz bioodpadu financovaný pražským magistrátem se v Radotíně uskuteční od září do listopadu. Zveřejňujeme konkrétní termíny a místa přistavení kontejnerů. Svoz je zdarma.