Formuláře rozdělené dle odborů, popř. zařízení městské části

Kancelář úřadu

Odbor ekonomický  


Odbor místního hospodářství

Odbor občansko správní

Odbor sociální 

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

Oddělení životního prostředí


Oddělení dopravy

Úsek výstavby


Odbor živnostenský

Jednotný registrační formulář (odkaz je veden na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)

Pečovatelská služba Praha - Radotín 
Vytisknout