Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
21.02.201806.03.2018
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout pozemek parc. č. 243/2 a pozemek parc. č. 243/3 včetně stavby č.p. 1706, v k.ú. Radotín.
20.02.201807.03.2018
Rozhodnutí Praha-Lipence, Kanalizační řád-schválení
17.02.201804.04.2018
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
15.02.201802.03.2018
Veřejná vyhláška KÚK Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci komplexní údržby komunikací ve správě TSK spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v Praze 16
12.02.201814.03.2018
Veřejná vyhláška - VLNY 12 Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje projednání návrhu zadání změn VLNY 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
12.02.201827.02.2018
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti "Obytná lokalita ZBRASLAV-ZÁVIST, inženýrské sítě a komunikace k pozemku parc.č. 3101/1, k.ú.Zbraslav"
12.02.201827.02.2018
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti "OBYTNÁ LOKALITA ZBRASLAV - ZÁVIST, etapa I." Praha 5-Zbraslav, lokalita Závist
09.02.201826.02.2018
Opatření Ke Slivenci Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci Ke Slivenci z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníku provádějících výkopové práce v zeleni v rámci pokládky optického kabelu v Praze - Lochkově
09.02.201826.02.2018
Opatření Karlická (slepá) Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci Karlická (slepá) z důvodu realizace stavby prodloužení kanalizačního řadu a pokládka kabelů.
09.02.201826.02.2018
Opatření Zbynická Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci Zbynická z důvodu skládky paliva.
09.02.201826.02.2018
Opatření Pod Klapicí, Vinohrady Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Vinohrady a Pod Klapicí v rozsahu časově omezeného parkování a stanovení zóny "30", v Radotíně
05.02.201813.03.2018
Dražební vyhláška - Stejskal Jiří Usnesení o provedení elektronické dražby
01.02.201828.02.2018
Dotace na rok 2018 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 1297/2018 ze dne 24. ledna 2018 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2018. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,1 milionu Kč.
25.01.201809.05.2018
Oznámení pokračování územního řízení "Soubor dvou rodinných domů s atelierem a garážemi" Praha 5-Zbraslav, Za Dálnicí
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.