Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
24.05.201802.07.2018
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP informuje o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy oznámením o konání veřejného projednávání návrhu uvedené Aktualizace č. 4 ZÚR HMP.
25.05.201811.06.2018
Oznámení o záměru pronájmu garážového stání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout garážové stání v objektu č.p. 1517/1a, b, Praha - Radotín.
24.05.201811.06.2018
Veřejná vyhláška - Peter Zeleňák, nar. 1980 Veřejná vyhláška - příkaz
25.05.201801.06.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 1.6.2018 PRE Distribuce oznamuje, že dne 1.6.2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v části ulic Jaspisová, Na Betonce a Prvomájová, Praha 16-Radotín.
22.05.201806.06.2018
Opatření Závod automobilů do vrchu Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu osazení přenosného dopravního značení v rámci konání závodu automobilů do vrchu v ul. Na Cikánce a K Zadní kopanině
22.05.201806.06.2018
Opatření Královský průvod Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Loučanská, K lázním, Ke Zděři a na cyklostezkce A 1 - propojovací komunikace mezi ul. K lázním a cyklostezkou na levém břehu Berounky (komunikace za biotopem) z důvodu konání kulturní akce Královský průvod.
22.05.201806.06.2018
Opatření Velký dětský den Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení na cyklostezkce A 1 - propojovací komunikace mezi ul. K lázním a cyklostezkou na levém břehu Berounky (komunikace za biotopem) z důvodu konání kulturní akce Velký dětský den v Radotíně
17.05.201801.06.2018
Rozhodnutí-Změna stavby před jejím dokončením Praha-Radotín, Revitalizace panelového domu čp. 1365, nám. Osvoboditelů, Změna stavby před jejím dokončením
16.05.201811.06.2018
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků). Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 11. června 2018 do 12.00 hodin.
10.05.201827.05.2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1030/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi pozemků parc.č. 1030/2 a 1030/3 v k.ú. Radotín. Tento záměr pronájmu pozemku byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 2. 5. 2018 usnesením č. 1383/2018.
09.05.201831.07.2018
Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu aktuálně připravil nabídku nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.
30.04.201828.05.2018
Veřejná vyhláška - hromad. předpis. seznam čj. 3772312/18/2000-11460-108973 Finanční úřad pro hlavní město Prahu oznamuje, že ode dne 26.04.2018 do dne 28.05.2018 zpřístupnil k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 3772312/18/2000-11460-108973
18.04.201811.06.2018
Vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje informuje o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území
10.04.201818.06.2018
Úprava rozpočtu 2018 Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 byl v plném rozsahu schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XX/2018 dne 26.3.2018.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.