• Přidělené dotace 2018

  10.04.2018 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 26. března 2018 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Dotace na rok 2018 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

  01.02.2018 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 1297/2018 ze dne 24. ledna 2018 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2018. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,1 milionu Kč.
 • Kde platí zákaz kouření?

  08.06.2017 / Dne 31.5.2017 nabyl účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle tohoto zákona se návykovou látkou se rozumí nejen tabákové výrobky, ale i kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, alkohol a psychotropní látky.
 • Identifikace provozovny a zařízení

  20.04.2017 / Všichni evidenti a ohlašovatelé v oblasti odpadového hospodářství jsou povinni identifikovat provozovny a zařízení v evidenci odpadů údaji IČP (identifikační číslo provozovny) a IČZ (identifikační číslo zařízení).
 • Přidělené dotace 2017

  03.04.2017 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XVI. zasedání dne 29. března 2017 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Elektronická evidence tržeb - EET

  03.03.2017 / Elektronickou evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Povinnost evidovat tržby tímto způsobem je rozdělena do čtyř fází (druhá fáze je účinná od 1. března a vztahuje se na maloobchod a velkoobchod).
 • Dotace v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

  01.02.2017 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 878/2017 ze dne 25. ledna 2017 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2017. Na dotace je vyčleněno 1,1 milionu Kč. Žádosti se přijímají do 28. února.
 • Pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

  05.01.2017 / Upozorňujeme podnikatele, kterým trvalo živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ na účinnost zákona č. 257/2016 Sb., a to od 1.12.2016.
 • Úřední, nebo oprávněná osoba?

  30.12.2016 / Jaký je rozdíl mezi úřední osobou a oprávněnou osobou podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád?
 • Praha 16 opět rozdělí až milion korun

  13.05.2016 / Radotínská radnice i letos podpoří formou grantů přínosné projekty především těch subjektů, které pracují s místními dětmi a mládeží. V březnu rozdělená částka je 905 600 Kč, za celý rok 2016 se předpokládá přidělení až 1 milionu korun.