„REP“ není jen hudební styl

Občanské sdružení Proxima Sociale. o.s. uspořádalo první ročník akce "REP" pro děti a mládež z Městské části Praha 16, která se konala na Šumavě v obci Chroboly. Zážitkový výjezd "REP" se uskutečnil 21. – 24. října 2008 a zúčastnilo se ho 10 dětí z Radotína. Projekt je financován z programu prevence kriminality hl. m. Prahy.

Co je to "REP"?
"REP" je zážitkově - preventivní výjezd, který pro návštěvníky Klubu Radotín připravila Proxima Sociale ve spolupráci s kurátorem pro děti a mládež  Úřadu městské části Praha 16. Pracovníci Klubu s dětmi pracovali formou zážitkové pedagogiky a diskusí, formovali jejich názory a postoje k rizikovým aspektům dospívání. A právě formou her, besed a prožitkových technik můžeme měnit postoje mladých lidí lépe, nežli souborem zákazů a příkazů.

Co všechno se děti na výjezdu naučily?
Během pobytu se mladí lidé učili řešit vztahy s rodiči, vrstevníky, zvládat konfliktní situace nebo si nacvičovali odmítání návykové látky. A to vše jsou v současnosti věci, se kterými se každodenně setkávají.

Kam se mohou děti obrátit o radu?
Vzhledem k tomu, že na programu spolupracuje kurátor pro děti a mládež, který jim vysvětluje svou funkci a v čem jim může pomoci, mohou se tedy obrátit nejen na něj, ale také na pracovníky nízkoprahového klubu – Klubu Radotín, který sídlí v Základní škole v Loučanské ulici. Proxima Sociale, o.s. podobný program realizuje i v Praze 12 a 11 a je jednou z prvních a mála organizací, která tento typ výjezdů pro návštěvníky svých klubů pořádá.

Proxima Sociale o.s , Klub Radotín, Loučanská 1112/9, 153 00, Praha – Radotín (areál ZŠ Loučanská, Klub má samostatný vchod ze zadního traktu školy). Otevírací doba: pondělí 15 – 20 hodin, středa 15 – 20 hodin, pátek 16 – 21 hodin.

Kontaktní osoba: Jaroslava Janíčková, 731 847 788, janickova@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz, www.klubradotin.cz.

 

Proxima Sociale je občanské sdružení, jehož posláním je úsilí o zvyšování kvality  života občanů, podpora jejich možnosti a schopnosti řešit nepříznivé sociální situace. Dle potřeb cílových skupin v místě působení, poskytuje specifické typy sociálních služeb, především komunitního a nízkoprahového charakteru (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní sociální práce, azylové bydlení a poradenství). Usiluje o trvalé zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.

Zveřejněno: 27.10.2008 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5679 x
Vytisknout