Usnesení zastupitelstva č.39

Schválení usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16

Číslo zastupitelstva: 19
č. 39
Ze dne 18.12.2017

s c h v a l u j e

usnesení  XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 345 x
Vytisknout