Skoro letní d(D)en s IZS

Téměř letní počasí vylákalo opravdu velké množství návštěvníků na další pokračování Radotínského dne s integrovaným záchranným systémem, který se konal v sobotu 13. května. 

Akci uspořádala Městská část Praha 16 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Policií České republiky, Vojenskou policií Armády České republiky, Městskou policií hlavního města Prahy, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radotín a dalšími.

Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017
Nauč se na kole, správně vyplň testík a dostaneš dětský řidičský průkaz. Den s IZS, 13.5.2017

Policii České republiky na letošním šestém ročníku „reprezentoval“ plně vybavený Poříční oddíl krajského ředitelství, Speciální pořádková jednotka, která má mimo jiné na starosti například riziková sportovní utkaní či demonstrace, ale také "Schengenbus" Služby cizinecké policie. Toto speciální vozidlo je důležitým pomocníkem pro práci policistů v terénu a je vybavené laboratoří na odhalování padělků dokladů identifikujících kontrolovanou osobu. Schengenbus disponuje dalšími speciálními zařízeními, jako jsou: Docutest, mikroskop, PC. Nejdůležitějším přístrojem je však videospektrální komparátor, který umí rozkládat světlo na jednotlivé vlnové délky a ukládat do paměti originály jednotlivých částí dokladu. Policisté jsou díky těmto přístrojům schopni během několika okamžiků určit, zda se jedná o padělaný nebo pozměněný doklad či písemnost a určit rozsah padělání. 

O ukázku výcviku záchranářských psů, návštěvu jízdní policie a dětské dopravní mobilní hřiště se postarala Městská policie hlavního města Prahy. Aktuální zbrojní výbavu Armády České republiky předvedla Vojenská policie. Český červený kříž pečlivě maskoval zranění, a stejně tak trpělivě vysvětloval jak správně jej ošetřit či poskytnout první pomoc. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy z radotínské stanice č. 8 přivezl na ukázku cisternu.

Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017 Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017 Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017 Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017

Svou činnost před obchodním centrem Berounka na náměstí Osvoboditelů prezentovala i Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín, která přivezla veškeré své vybavení, včetně zbrusu nové automobilové stříkačky CAS 3, kterou radotínská radnice – zřizovatel organizace, pořídila díky získané účelové dotaci od hl. m. Prahy.

Závěrem je potřeba poděkovat všem účinkujícím, kteří se každoročně podílejí na bezvadném chodu této akce a rovněž velký dík patří i radotínskému rodinnému pekařství pana Mareše, které dotváří již tradiční rodinnou atmosféru pro celý realizační tým.

Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017 Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017 Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017 Den s Integrovaným záchranným systémem, 15.5.2017

Více snímků najdete ve fotogalerii

Zveřejněno: 18.05.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2025 x
Vytisknout