Termín konání voleb prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017, vyhlásil volbu prezidenta České republiky s datem konání 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení (tzn. nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili), bude se konat druhé kolo volby prezidenta ČR. Termín konání druhého kola voleb prezidenta by tak připadl na pátek 26. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

Zveřejněno: 02.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 461 x
Vytisknout