Usnesení zastupitelstva č.10

Uznáním vlastnického práva paní Hany Kratochvílové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2610/4

Číslo zastupitelstva: 19
č. 10
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uznáním vlastnického práva paní Hany Kratochvílové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2610/4 v k.ú. Radotín tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 179 x
Vytisknout