Výsledky I. kola voleb

Dne 11. a 12. 1. 2013 proběhly na celém území České republiky a v zahraničí volby prezidenta republiky. Státní volební komise zveřejnila na serveru Českého statistického úřadu výsledky prvního kola prezidentských voleb. V nich se na prvním místě umístil prezidentský kandidát s číslem 6., pan Ing. Miloš Zeman s celkovým výsledkem 24,21% získaných hlasů. Na druhém místě se umístil prezidentský kandidát s číslem 9., pan Karel Schwarzenberg s celkovým výsledkem 23,40% získaných hlasů.

Na území MČ Praha 16 (Radotín) dosáhla volební účast při této volbě vysokého čísla 72,03% ze všech občanů MČ Prahy 16 (Radotín). Na prvním místě se zde umístil kandidát, který v celkovém výsledku jinak skončil druhý s počtem 42,28% odevzdaných hlasů v jeho prospěch a opačně na druhém místě na území MČ Praha 16 (Radotín) se umístil kandidát, který byl jinak v celkovém výsledku první s počtem 17,81%.
(více informací zde.)

Druhé kolo

Druhé kolo voleb prezidenta republiky, do něhož postupují kandidáti umístění na prvním a druhém místě, proběhne dne 25. 1. a 26. 1. 2013 opět na celém území ČR a v zahraničí. V ČR zůstává čas volby stejný tj. v pátek 25. 1. 2013 volba proběhne od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. V zahraničí se změna času volby prezidenta republiky pro jednotlivé země také nemění.

Distribuce hlasovacích lístků do schránek občanů MČ Praha 16 (Radotín) tentokráte neproběhne a hlasovací lístky budou k dispozici až přímo ve volebních místnostech všech 8 volebních okrsků.

Z hlediska úpravy hlasovacích lístků - obálka bude obsahovat lístky dvou postupujících kandidátů.
(V případě, že by jeden nebo oba kandidáti na prvním nebo druhém místě odstoupili, postupoval by do druhého kola automaticky kandidát, který se v prvním kole umístil na 3 místě v případě odstoupení obou, i kandidát ze 4 místa. Pokud by i tento kandidát odstoupil, pak by následovali další v pořadí tak, jak se umístili v prvním kole volby prezidenta republiky a platily by pro ně stejné podmínky (viz. výše). V případě, že by k takové situaci došlo, bude informace o tom zveřejněna ve volební místnosti na nástěnce, která bude obsahovat vzory hlasovacích lístků jen těch kandidátů, kteří do druhého kola postoupili.)
Bc. Jiannis Georgiou, DiS.

více informací na: www.volby.cz

   

Zveřejněno: 14.01.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2932 x
Vytisknout