Usnesení zastupitelstva č.27

Záměr prodeje vlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1598/1 o celkové výměře 1093 m2 vlastníkovi zbývajícího vlastnického podílu id. ½ panu MUDr. Jakubovi Kostkovi, Praha 4 – Záběhlice.

Číslo zastupitelstva: 19
č. 27
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

se záměrem prodeje vlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1598/1, zahrada o celkové výměře 1093 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi zbývajícího vlastnického podílu id. ½ panu MUDr. Jakubovi Kostkovi, Praha 4 – Záběhlice.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 232 x
Vytisknout