Usnesení zastupitelstva č.36

Záměr splavnění řeky Berounky v úseku od soutoku s Vltavou do Berouna zpracovaným Ředitelstvím vodních cest ČR v roce 2012 v projektu „ Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“

Číslo zastupitelstva: 19
č. 36
Ze dne 18.12.2017

n e s o u h l a s í

se záměrem splavnění řeky Berounky v úseku od soutoku s Vltavou do Berouna zpracovaným Ředitelstvím vodních cest ČR v roce 2012 na základě zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v projektu „ Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“ a podporuje společný postup dotčených obcí v rámci iniciování legislativní změny vedoucí k ukončení záměru splavnění Berounky.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 476 x
Vytisknout