Centrum Radotín má zelenou

Podpis smlouvy o smlouvě budoucí s firmou VCES, 19.12.2013Zastupitelstvo městské části Praha 16 schválilo 18. prosince balík materiálů vztahujících se k projektu Centra Radotín. Den poté zástupci radotínské radnice podepsali, na základě tohoto souhlasu, smlouvu o smlouvě budoucí s firmou VCES.

Po deseti letech příprav projektu se ho tak podařilo dotáhnout až k bodu realizace – nyní může na základě schválené studie developerská společnost zadat zpracování projektu.

Při něm musí pracovat s plánem na odbornou likvidaci staré ekologické zátěže (kontaminace) bývalých průmyslových ploch: hlavní zatížení těžkými kovy pochází z někdejších výroby akumulátorů. Rovněž je nutné, aby projekty počítaly s nutností odclonění hluku z blízké železniční trati.

Vedle toho jsou samozřejmě neopomenutelné požadavky městské části: vybudování nové obchodní třídy, nové napojení budoucího středu Radotína na páteřní komunikace vyústěné do klasické křižovatky, dostatek parkovacích míst a udržení přiměřené výšky zástavby.

Pozemky, které Městská část Praha 16 odprodává firmě VCES, jsou jednak na samotném náměstí Osvoboditelů (jedná se o stávající parkoviště a areál bývalé továrny na akumulátory, v němž nyní sídlí část Úřadu městské části Praha 16), jednak za přilehlou ulicí Na Betonce na místě dalšího starého „brownfieldu“.

Záměr bude realizován ve třech etapách. Nejprve dojde k zahájení výstavby obchodní třídy, bytů a řadových domů v roce 2016, následovat bude výstavba nového náměstí (zahájení předpokládáno o tři roky poději), obchodních prostor a dalších bytů. Tento postup je volen především proto, aby z výtěžku prodeje mohlo být postaveno nové administrativní centrum, v němž konečně občané najdou celý úřad i sídlo samosprávy na jednom místě. Počítá se i s novou služebnou pro místní okrsek Městské policie hl. m. Prahy.

Letecký pohled na obě části plánované zástavby po obou stranách ulice Na Betonce, vizualizace: VCES, a. s. Plánované nové náměstí - pohled ke stávající drogerii a novému sídlišti, vizualizace: VCES, a. s. Nová obchodní třída spojující ulice Na Betonce a Karlickou, vizualizace: VCES, a. s. Budoucí průhled od zástavby u železniční trati na Říhák, vizualizace: VCES, a. s. Budoucí průhled od ulice Prvomájová (Jaspisová) jižním směrem k železniční trati, vizualizace: VCES, a. s. 

fotografie z podpisu smlouvy o smlouvě budoucí naleznete ve fotogalerii

Zveřejněno: 10.01.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 5400 x
Vytisknout