Kontejnery na bioodpad

I ve druhé polovině roku se uskuteční svoz bioodpadu financovaný Magistrátem hlavního města Prahy. Velkoobjemové kontejnery (bioVOK) budou přistavovány od září do listopadu vždy v sobotu nebo v neděli vždy od 9 do 12 hodin nebo od 13 do 16 hodin v termínech uvedených v tabulce. 

Na místě bude přítomna odborná obsluha. Do kontejnerů lze ukládat listí, trávu, větve, spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Nelze sem odevzdávat živočišný odpad.

Bližší informace podají pracovníci Oddělení životního prostředí OVDŽP Úřadu městské části Praha 16, tel.: 234 128 430 (Ing. Jíchová, Ing. Nováková). 

 Stanoviště   Den   Datum  Čas
 Na Rymáni
 (u stanoviště tříděného odpadu č. 021)
  sobota   9. září  13 - 16 
 Vojetická
 (u stanoviště tříděného odpadu č. 006)
  neděle   10. září  9 - 12 
 Zderazská
 (u garáží u stanoviště tříděného odpadu č. 017)
  sobota   23. září  13 - 16 
 Živcová
 (u stanoviště tříděného odpadu č. 009)
  sobota 30. září   13 - 16 
 Prvomájová
 (u stanoviště tříděného odpadu č. 004)
 neděle  8. října  13 - 16 
 Strunkovská
 (vydlážděná plocha cca proti č. pop. 1185)
 sobota  14. října  13 - 16 
 Otěšínská
 (u stanoviště tříděného odpadu č. 022)
 neděle 15. října 9 - 12 
 Na Rymáni
 (u stanoviště tříděného odpadu č. 021)
 sobota  11. listopadu  13 - 16 
 Vojetická
 (u stanoviště tříděného odpadu č. 006)
 neděle 12. listopadu  9 - 12 
 V parníku x Věštínská
 (chodník u trafostanice)
 sobota  25. listopadu  13 - 16 
 Ke Zděři, proti ul. Zítkova
 (dříve stanoviště tříděného odpadu č. 022)
 neděle  26. listopadu  9 - 12 
Zveřejněno: 06.09.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 892 x
Vytisknout