Oprava schodiště u vlečky

Oprava schodiště z Karlické

Ve středu 10. května byla zahájena kompletní rekonstrukce schodiště z Karlické ulice a navazujícího pěšího propojení s ulicí U Starého stadionu. Vzhledem k rozsahu prací bude schodiště až do úplného dokončení opravy zcela uzavřeno.

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu jak samotného schodiště a jeho zábradlí, tak i koruny opěrné zdi nad tělesem vlečky do cementárny (na které v poslední době bylo i několik stížností), byl zadán projekt studiu Top Con Servis s.r.o. Na jeho základě pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Jediná nabídka, která byla v jeho rámci podána, byla na doporučení výběrové komise usnesením Rady městské části Praha 16 přijata.

Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou BM Construction, spol. s r. o., která již v Radotíně opravovala jedno mostní těleso a dvě lávky. Celkové náklady na rekonstrukci jsou stanoveny na 1 048 497 Kč bez DPH, z toho téměř 820 tisíc půjde na rekonstrukci schodiště a zbytek na opravu chodníku.

Čeho všeho se dotkne oprava?
Obě boční opěrné zdi schodiště z cihelného zdiva mají narušený povrch, místy i vypadaný, proto k nim bude přisazena nová kotvená zeď ze železobetonu. Protože předtím bude nutné strhnout staré římsy, dostane pak schodiště nové, stejně jako stupně a podesty – vše z betonu.

Zcela nové bude i zábradlí – se svislými příčkami, které zvýší bezpečnost na schodišti. Ošetření pozinkováním a nástřik polyuretanového barevného laku by měly zajistit podstatně vyšší životnost kovové konstrukce.

U navazujícího chodníku dojde k odstranění dosavadního a zhotovení nového souvrství s horním asfaltovým kobercem mezi obrubami (které dosud chyběly) a osazení nového silničního zábradlí podél chodníku na straně k vlečce.

Posledním bodem programu oprav budou terénní úpravy, při kterých se na přilehlý svah vrátí odstraněná zemina, která bude oseta trávou.

Termín pro dokončení všech prací je 31. červenec. Až do poloviny prázdnin tedy bude nutné používat jiné pěší spojení mezi Karlickou a sportovními areály. Vyvážit by to mělo jak opravené schodiště, tak i zvýšení bezpečnosti na celé trase podél vlečky, stejně jako lepší propojení schodiště a chodníku novou spodní podestou.

Schodiště v Karlické, stav k 10.5.2017
Schodiště v Karlické, stav k 10.5.2017

Zveřejněno: 11.05.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1593 x
Vytisknout