Přidělené granty 2015

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém IV. zasedání dne 18. března 2015 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.

Ta hodnotila všech 75 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude grant poskytnut. Grant nebyl schválen pouze u 16 žádostí, v 58 případech byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 036 670 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury kanceláře úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje darovací smlouvy - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí.

Přehled přidělených grantů (pdf, 73 kB)

Zveřejněno: 24.03.2015 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2154 x
Vytisknout