Usnesení rady č.1274

STA + OMH - záměr pronájmu pěti částí pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označených geodetickým vyčíslením výměr pronajímaných částí jako části C, D, F, G, H vlastníkům garáží na nich postavených

Číslo rady: 84
č. 1274
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

se záměrem pronájmu pěti částí pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označených geodetickým vyčíslením výměr pronajímaných částí jako části C, D, F, G, H vlastníkům garáží na nich postavených.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 163 x
Vytisknout