Usnesení rady č.1259

STA - schválení návrhu programu XIX. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, které se bude konat dne 18.12.2017

Číslo rady: 83
č. 1259
Ze dne 13.12.2017

rada  s c h v a l u j e 

program XIX. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, které se bude konat dne 18.12.2017.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 113 x
Vytisknout