Upozornění pro plátce DPH

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mj. v části třinácté i živnostenský zákon. 

Tímto se změnilo ustanovení § 45a živnostenského zákona, které upravuje pravidla fungování obecních živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst (tzv. CRM), tj. míst, kde může fyzická i právnická osoba splnit povinnosti nejen podle živnostenského zákona, ale i podle dalších právních předpisů tak, že od 1. ledna 2015 může fyzická i právnická osoba podat na živnostenském úřadu přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně pouze za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě. 

Od 1.1.2016 se povinnost podávat přihlášky či změny registračních údajů elektronicky na elektronickou adresu podatelny vztahuje na všechny plátce DPH, tj. i na podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona, pokud jsou plátci DPH.
Zveřejněno: 15.03.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1621 x
Vytisknout