Usnesení rady č.1247

Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka dešťové kanalizace k novostavbě RD na pozemku parc.č. 2087/40 v k.ú. Radotín“ na pozemku parc.č. 2634 v k.ú. Radotín (ul. Solná), ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Tomášem Vinklerem, Praha 5

Číslo rady: 82
č. 1247
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka dešťové kanalizace k novostavbě RD na pozemku parc.č. 2087/40 v k.ú. Radotín“ na pozemku parc.č. 2634 v k.ú. Radotín (ul. Solná), ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Tomášem Vinklerem, Praha 5.

 

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 267 x
Vytisknout