Usnesení rady č.1265

Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „RVDSL1712_A_A_RADO2097-RADO1HR_MET – výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací“ na pozemcích parc.č. 2534/1 a 2526 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3

Číslo rady: 83
č. 1265
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „RVDSL1712_A_A_RADO2097-RADO1HR_MET – výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací“ na pozemcích parc.č. 2534/1 a 2526 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 148 x
Vytisknout