Usnesení rady č.1264

Zást. STA Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - provoz Mateřské školy Praha - Radotín v době vánočních prázdnin

Číslo rady: 83
č. 1264
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením Mateřské školy Praha - Radotín v době od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 z důvodu minimálního zájmu rodičů o zajištění docházky jejich předškolních dětí. 
Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 149 x
Vytisknout