Usnesení rady č.1260

Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4074/2017 na zhotovení stavby „Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ, včetně rozvodů AV a SCO“ se společností ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144, Praha 5 - Radotín, který se týká prodloužení termínu dokončení

Číslo rady: 83
č. 1260
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í 

s podpisem  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4074/2017 na zhotovení stavby „Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ, včetně rozvodů AV a SCO“ se společností ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144, Praha 5 - Radotín, který se týká prodloužení termínu dokončení do 31. 5. 2018.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 108 x
Vytisknout