• Slovo starosty

  30.07.2020 / Vážení spoluobčané, tentokrát bohužel musím začít smutnou zprávou. V neděli 19. července nás navždy opustil Petr Binhack, dlouholetý radotínský zastupitel a radní. Ale také kamarád, organizátor mnoha kulturních akcí, lokální patriot a člověk s velkým smyslem pro humor. Dovolte mi, abych všem pozůstalým tímto vyslovil svou upřímnou soustrast. Petrův odchod zasáhl také mnoho mých kolegů na radnici. Čest jeho památce.

Kontaktní informace
Úřad městské části Praha 16 
Václava Balého 23/3 
153 00 Praha–Radotín 
www.praha16.eu 
Telefon:  234 128 111
Fax:  234 128 999
El. podatelna: elpodatelna@praha16.eu 
Datová schránka: ntsbt5z
 • Desatero prevence proti COVID-19

  11.08.2020 / Deset doporučení, jak snížit rizika a dopady spojené s onemocněním COVID-19 připravilo hlavní město ve spolupráci s pražskou hygienickou stanicí. Kromě každodenních hygienických a sociálních opatření najdeme v návodu i očkování proti chřipce nebo proti invazivním pneumokokovým onemocněním a posilování obranyschopnosti organismu.
 • Termín instalace semaforu u tunýlku se posouvá

  07.08.2020 / Od 9. srpna 2020 mělo být u tunýlku mezi Vrážskou a Prvomájovou ulicí umístěno světelné signalizační zařízení (semafor). Radotínská radnice dnes od zhotovitele stavby obdržela aktuální informaci.
 • Aktuální práce na železničním mostě

  06.08.2020 / Práce na výměně železničního mostu u Horymírova náměstí v Radotíně pokračují rychlým tempem a blíží se zprovoznění nové a uzavření staré poloviny mostu, které se uskuteční 22. srpna 2020.
 • Kácení suchých stromů

  05.08.2020 / V Radotíně pokácely technické služby ve středu 5. srpna 2020 tři suché stromy. K jejich odstranění byl použit i nový bagr, který slouží především ve sběrném dvoře.
 • Uzavírka v ul. Paroplavební v Malé Chuchli

  05.08.2020 / Z důvodu stavby vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku č. parc. 156/1 k.ú. Malá Chuchle dojde v termínu od 7. do 16. srpna k úplné uzavírce v ul. Paroplavební v Malé Chuchli s tím, že vzhledem k nevyhovující objízdné trase bude nejpozději po pěti dnech tj. od 12. srpna ulicí Paroplavební umožněn průjezd pro dopravní obsluhu.
 • Zkouška systému varování

  04.08.2020 / Ve středu 5. srpna se na celém území České republiky uskuteční pravidelná zkouška sirén. Současně bude tento den rozeslána zkušební SMS zpráva ze systému krizového zabezpečení Městské části Praha 16.
 • Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  03.08.2020 / Na základě informace vydané 2. srpna 2020 Českým hydrometeorologickým ústavem skončila platnost nařízení týkajícího se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území hl. m. Prahy v pondělí 3. srpna 2020 v 02.00 hodin.
 • Sbohem, Petře

  31.07.2020 / Dnes, 31. července, proběhlo poslední rozloučení se s Petrem Binhackem, který nás opustil 19. července po dlouhé nemoci.
 • Radotín ve smutku

  31.07.2020 / Dnes, 31. července, proběhne poslední rozloučení s Petrem Binhackem. Mezi účastníky pohřbu budou i zástupci radotínské radnice v čele se starostou Karlem Hanzlíkem, úřadu a spřáteleného německého města Burglengenfeldu.