• Slovo starosty

  03.04.2024 / Vážení spoluobčané, některé novinky, které bude od 1. července vykonávat z pohledu přeneseného výkonu státní správy Úřad městské části Praha 16 (Radotín), přijímám s rozpaky. Nejistotu nezpůsobuje ani tak převod řešení dopravních přestupků z nadřízených orgánů, v našem případě z magistrátu, ale především blížící se účinnost nového stavebního zákona.

Kontaktní informace
Městská část Praha 16
Úřad městské části Praha 16 
Václava Balého 23/3 
153 00 Praha-Radotín 
www.praha16.eu 
Telefon:  234 128 111
El. podatelna: elpodatelna@praha16.eu 
Datová schránka: ntsbt5z
 • Jarní úklid pokračuje

  18.04.2024 / Další čištění komunikací se uskuteční v úterý 23. dubna v oblasti okolo Minerální a 25. dubna na Lahovské. V čištěných ulicích platí zákazy zastavení od 7.30 do 15 hodin.
 • Uzavírka v ul. Vykoukových

  18.04.2024 / Z důvodu konání sportovní akce Memoriál Aleše Hřebeského dojde ve dnech 24. dubna od 8 hodin - 27. dubna do 22 hodin k uzavírce v ulici Vykoukových v Radotíně
 • Příběhy našich sousedů

  17.04.2024 / Ve čtvrtek 18. dubna od 16.30 hodin se v aule Základní školy Praha – Radotín uskuteční závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Radotínskou školu bude reprezentovat tým z 8.D. s příběhem paní Drahuše Stříhavkové.
 • O blížícím se výročí začátku 1. světové války s Hubertem Poulem

  17.04.2024 / Blížící se 110. výročí začátku 1. světové války. Takové je téma další přednášky dlouholetého farního kronikáře Huberta Poula. Akce se bude konat ve čtvrtek 18. dubna od 18.30 hodin v komunitním centru na radotínské faře u kostela sv. Petra a Pavla.
 • Stěhování úřadu

  16.04.2024 / Část Úřadu městské části Praha 16, který nyní sídlí v budově bývalé akumulátorky, čeká v následujících dvou měsících stěhování. Všechna pracoviště se z tohoto objektu přesunou do jiných a pro tyto účely zrekonstruovaných budov v Radotíně. Demolice objektu s č. p. 21 na náměstí Osvoboditelů souvisí s další fází stavby Centra Radotín.
 • V Radotíně začal jarní úklid komunikací

  16.04.2024 / Pracovníci technických služeb dnes čistili část Sídliště a oblast Rymáně. Další termín blokového čištění je stanoven na čtvrtek 18. dubna. Přeparkujte si svá vozidla na jiná místa. Děkujeme! 
 • Hasiči odstraňují nebezpečné stromy

  16.04.2024 / Profesionální hasiči z Radotína dnes odstraňují nebezpečné a větrem vyvrácené stromy na naučné stezce. Cvičení se dále uskuteční v sobotu 20. dubna přibližně od 9 do 13 hodin. Mezi zastávkami č. 16 a 15 platí proto zákaz vstupu.
 • Volby do Evropského parlamentu: Informace pro cizince

  15.04.2024 / Neděle 28. dubna 2024 je poslední den, kdy občané jiného státu EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR a mají trvalý nebo přechodný pobyt na území Radotína, mohou podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů.
 • Sběrný dvůr Radotín: Dočasně nepříjímá nebezpečný odpad

  15.04.2024 / Až do odvolání je v radotínském sběrném dvoře pozastaven příjem nebezpečného odpadu. Jedná se o chemické prostředky, drogerie, barvy, laky, motorové oleje, atd. Děkujeme za pochopení.