• Povinné čipování psů

  01.10.2019 / K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Držitelé psů v České republice tak mají ještě zhruba tři měsíce na to, aby nechali své psy u veterinárního lékaře označit mikročipem.
 • Druhá splátka poplatku za psa

  14.08.2019 / Upozorňujeme držitele psů z městské části Radotín, že splatnost druhé splátky místního poplatku za psa je 31.8.2019.
 • Poplatky za psa

  17.04.2019 / Upozorňujeme majitele psů z městské části Radotín, že splatnost místního poplatku byla 31.3.2019. V případě nezaplacení místního poplatku za psa může správce poplatku zvýšit poplatek až na trojnásobek a poté předat pohledávku k vymáhání.
 • Přidělené dotace 2019

  03.04.2019 / Zastupitelstvo městské části Praha 16 na zasedání 25. března 2019 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Dotace na rok 2019 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

  31.01.2019 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 121/2019 ze dne 16. ledna 2019 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2019. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,1 milionu Kč. Žádosti se přijímají do 28. února do 12.00 hodin.
 • Přidělené dotace 2018

  10.04.2018 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 26. března 2018 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Kde platí zákaz kouření?

  08.06.2017 / Dne 31.5.2017 nabyl účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle tohoto zákona se návykovou látkou se rozumí nejen tabákové výrobky, ale i kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, alkohol a psychotropní látky.
 • Identifikace provozovny a zařízení

  20.04.2017 / Všichni evidenti a ohlašovatelé v oblasti odpadového hospodářství jsou povinni identifikovat provozovny a zařízení v evidenci odpadů údaji IČP (identifikační číslo provozovny) a IČZ (identifikační číslo zařízení).
 • Přidělené dotace 2017

  03.04.2017 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XVI. zasedání dne 29. března 2017 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Elektronická evidence tržeb - EET

  03.03.2017 / Elektronickou evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Povinnost evidovat tržby tímto způsobem je rozdělena do čtyř fází (druhá fáze je účinná od 1. března a vztahuje se na maloobchod a velkoobchod).