Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
16.01.201931.01.2019
Opatření Safírová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Safírová v Radotíně
16.01.201931.01.2019
Opatření Paškova, U včely, Matjuchinova Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení svislého dopravního značení B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů v ul. Paškova, U včely, Matjuchinova a Pod Špejcharem ve Zbraslavi
16.01.201931.01.2019
Opatření Kraslická a Věštínská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Kraslická a Věštínská v Radotíně
15.01.201904.02.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Kanceláře úřadu - Úsek propagace. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 4. února.
15.01.201904.02.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Kanceláře úřadu - asistenta vedení úřadu. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 4. února.
17.01.201924.01.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.1.2019 PRE Distribuce oznamuje, že dne 24.1.2019 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v ulicích Na Výšince a Otínská, Praha 16-Radotín.
09.01.201924.01.2019
Rozhodnutí Stavba č. 0100 - TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská, ETAPA 1a - ul. E. Přemyslovny - ul. U Kostrounku
09.01.201925.01.2019
Oznámení o pokračování společného řízení Novostavba RD včetně umístění ČOV pro RD, Závist č.ev.175, Zbraslav
08.01.201924.01.2019
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 16 m2 z celkové výměry 3032 m2, označené jako část č. 6, vlastníkovi plechové garáže postavené na tomto pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 92/2018.
08.01.201924.01.2019
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/29 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 z celkové výměry 2785 m2 společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 44012373, Radlická 520/117, Praha 5 - Jinonice, za účelem umístění klece na tři odpadové kontejnery. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 91/2018.
07.01.201921.01.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 Rada Městské části Praha 16 na svém 4. zasedání 19. 12. 2018 schválila usnesením č. 110 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018.
07.01.201922.01.2019
Oznámení zahájení územního řízení Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec, parc.č. 660, 737, 738, 757/1, 762 v katastrálním území Lochkov, parc.č. 1773/3, 1801/27 v katastrálním území Slivenec.
07.01.201922.01.2019
Oznámení územního řízení Osvětlení hřiště pro malou kopanou Praha -Lochkov, ul. U Sladovny
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.
03.10.201801.02.2019
Nabídka pozemků k pronájmu Aktuální nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.