Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
25.04.201930.04.2019
Usnesení Usnesení - Exekutorský úřad Vyškov
25.04.201926.04.2019
Veřejná Vyhláška Veřejná vyhláška - Kladno
25.04.201910.05.2019
Veřejná vyhláška Městská část Praha 6 - veřejná vyhláška
23.04.201908.05.2019
Sdělení Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), varianta nadjezd, Praha 5 - Velká Chuchle
23.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
23.04.201908.05.2019
Oznámení stavebního řízení Zasklení lodžií BD Radotín 1365 Praha 5-Radotín č.p. 1365, nám. Osvoboditelů 4
23.04.201909.05.2019
Záměr pronájmu reklamních ploch MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout reklamní plochy v objektu č.p. 1100/32, Sídliště, Praha - Radotín
17.04.201902.05.2019
Opatření nám. Osvoboditelů - parkoviště před OD Berounka Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění přenosného dopravního značení v rámci konání bezpečnostně preventivní akce "Radotínský den s IZS" na parkovišti před OD Berounka v ul. nám. Osvoboditelů v Radotíně
17.04.201902.05.2019
Opatření V Edenu Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci konání běžeckého závodu RunX v ul. V Edenu v Radotíně
16.04.201913.05.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru sociálního - veřejného opatrovníka. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 13. května.
11.04.201927.04.2019
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení Zbraslav-demolice mostu a nahrazení novým, č.akce 999118, Praha 5
09.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Oznámení starosty
09.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019
04.04.201930.04.2019
Přidělené dotace 2019 Zastupitelstvo městské části Praha 16 na zasedání 25. března 2019 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
02.04.201930.04.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 - 3/2019 Rada městské části Praha 16 na svém zasedání 20.3.2019 schválila usnesením č. 173 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019.
21.03.201901.05.2019
Usnesení o dražební vyhlášce - 3. kolo Nařízení elektronické dražby
11.03.201901.05.2019
Usnesení o nařízení elektronické dražby Usnesení o nařízení elektronické dražby
06.03.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Volby 2019 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.