Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
20.02.202401.02.2025
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024 číslo 2/2024 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo VII/6/23 ze dne 18. prosince 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2024.
20.02.202407.03.2024
Oznámení o uložení písemnosti - Miroslava Pollmer Řízení o odstranění staveb, parc.č. 2395, 2397 v k.ú.Zbraslav, parc.č. 2357/1 v k.ú.Lipence, ul.Za Dálnicí-oznámení o uložení písemnosti-Miroslava Pollmer
20.02.202428.02.2024
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Řádné VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná ve středu 28. února 2024 od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha - Radotín, Loučanská 1112.
16.02.202404.03.2024
Oznámení záměru pronájmu garážového stání Oznámení záměru pronájmu garážového stání
15.02.202422.02.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.2.2024 PRE Distribuce oznamuje, že dne 22.2.2024 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v částech ulic Karlická a U Starého stadionu, Praha 16-Radotín.
14.02.202429.02.2024
Opatření Tunelářů Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Tunelářů v Praze 16
14.02.202429.02.2024
Opatření Lomařská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Lomařská v Praze 16

Opatření Kaškova Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Kaškova v Praze 16
14.02.202429.02.2024
Opatření Sídliště Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Sídliště v Praze 16
14.02.202429.02.2024
Opatření Sídliště Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Sídliště v Praze 16
14.02.202429.02.2024
Opatření Pod Akáty a Na Mrázovce Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Pod Akáty a Na Mrázovce v Praze 16
14.02.202414.04.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Škoda RZ: 3A14849
13.02.202429.02.2024
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou Oplocení na parc.č. 1916/1 a 1916/9 v k.ú.Lipence, ulice Údolí hvězd, Praha-Lipence
12.02.202408.03.2024
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Kanceláře úřadu, Úsek propagace s nástupem od 2. dubna 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 8. března 2024 do 12 hodin.
12.02.202408.03.2024
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru ekonomického s nástupem od 2. dubna 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 8. března 2024 do 12 hodin.
12.02.202408.03.2024
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Oddělení dopravních agend Odboru občansko správního s nástupem od 2. dubna 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 8. března 2024 do 12 hodin.
12.02.202408.03.2024
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Úseku kontroly Odboru živnostenského s nástupem od 2. dubna 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 8. března 2024 do 12 hodin.
12.02.202408.03.2024
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Oddělení informatiky s nástupem od 2. dubna 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 8. března 2024 do 12 hodin.
09.02.202424.02.2024
Oznámení Bytový dům Tachovská, Praha Radotín
09.02.202426.02.2024
Opatření Jaromíra Vejvody Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavebních prací v ul. Jaromíra Vejvody v Praze 16
09.02.202426.02.2024
Opatření Na Rymáni a K Berounce Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu filmového natáčení v ul. Na Rymání a K Berounce v Praze 16
09.02.202426.02.2024
Opatření Vrážská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu pokládky kabelu v ul. Vrážská v Praze 16
09.02.202426.02.2024
Opatření Chatová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stání jeřábu v ul. Chatová v Praze 16
05.02.202412.03.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 14 - opakované projednání Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 14 - opakované projednání
05.02.202429.02.2024
Výběrové řízení Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Bílenecké náměstí, Praha-Dolní Chabry
04.02.202412.03.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 11 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 11
04.02.202412.03.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09
04.02.202412.03.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 8083/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3083/00
02.02.202403.03.2024
Návrh opatření obecné povahy Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
29.01.202429.02.2024
Dotace na rok 2024 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 0355/2024/R ze dne 24. ledna 2024 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2024. Žádosti se přijímají do 29. února.
12