Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
29.06.202229.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace -Volkswagen RZ:8AV4160 - SSHMP
27.06.202224.09.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
27.06.202224.09.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva Městské části Praha 16 (Radotín) v roce 2022
27.06.202224.09.2022
Oznámení o době a místu konání voleb Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva Městské části Praha 16 (Radotín)
27.06.202224.09.2022
Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
24.06.202207.07.2022
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání - MŽP
24.06.202207.07.2022
Závěr zjišťovacího řízení Závěr zjišťovacího řízení - "Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027" - MŽP
23.06.202208.07.2022
Opatření Černošická a Oddechová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Černošická a Oddechová z důvodu pokládky kabelů NN v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Bochníčkova a Na Hvězdárně Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Bochníčkova a Na Hvězdárně z důvodu stavby přeložky vedení VN, v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Pod Lečí Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Pod Lečí z důvodu stavby inženýrských sítí v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Vrážská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Vrážská z důvodu stavby kanalizace v rámci 56. etapy akce Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 - opakované veřejné projednání - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 - opakované veřejné projednání - MHMP
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Ford, RZ: 7AH8197 - SSHMP
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Hyundai RZ: 6A37367 - SSHMP
23.06.202208.07.2022
Rozhodnutí - změna stavby před dokončením Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně, Praha - Velká Chuchle
21.06.202208.07.2022
Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
17.06.202204.07.2022
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zabrání věci Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zabrání věci neznámého vlastníka
20.06.202231.03.2023
Lex Ukrajina II Osvobození od správních poplatků na úseku matrik
17.06.202202.07.2022
Usnesení Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně, ul. Na Cikánce
13.06.202230.06.2022
Veřejná vyhláška - Kateřina Kratochvílová, nar. 2004 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
13.06.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 5/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2022.
01.06.202230.06.2022
Ztráta průkazu zaměstnance Úřadu městské části Praha 16 Dne 23.5.2022 byla nahlášena ztráta Průkazu zaměstnance Úřadu městské části Praha 16 vystaveného na jméno Petra Raková.
25.05.202210.07.2022
Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
16.05.202231.01.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 4/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2022.
24.05.202224.07.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Opel, RZ:3AP1394

Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského s nástupem od 1. července 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 26. května 2022.
09.05.202209.07.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen RZ 6A62192 - SSHMP
12