Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
18.02.201905.03.2019
Oznámení o zahájení stavebního řízení VILADOMY HVĚZDÁRNA, Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Na Hvězdárně, Nad Závodištěm
15.02.201905.03.2019
Veřejná vyhláška - Rudolf Klamicer, nar. 1956 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
14.02.201901.03.2019
Opatření Lomařská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravního značení v rámci zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro sobou těžce postiženou na zdraví, v ul. Lomařská, Praha - Zbraslav
14.02.201901.03.2019
Opatření Loučanská, Václava Balého a nám. Sv. Petra a Pavla Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci pořádání kulturní akce Masopust a Horymírova sváteční jízda 2019
12.02.201914.03.2019
Návrh projednání změn Vlny 16 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12.02.201914.03.2019
Návrh zadání změn U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12.02.201928.02.2019
Územní rozhodnutí + stavební povolení Novostavba RD včetně ČOV pro RD, Závist č.ev.175, Praha-Zbraslav
11.02.201925.02.2019
Rozhodnutí Hřiště pro malou kopanou, Praha 5 - Lochkov, ul. U Sladovny
08.02.201924.02.2019
Rozhodnutí o odstranění stavby Zbraslav-demolice mostu a nahrazení novým, č.akce 999118, Praha 5
05.02.201914.03.2019
Veřejná vyhláška - vlny 01 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01
05.02.201920.02.2019
Oznámení o zahájení stavebního řízení Praha-Radotín, nám. Osvoboditelů, Revitalizace bytového domu čp. 1362
05.02.201920.02.2019
Schválený rozpočet k 31.12.2018 Schválený rozpočet k 31.12.2018
01.02.201928.02.2019
Dotace na rok 2019 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 121/2019 ze dne 16. ledna 2019 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2019. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,1 milionu Kč.
25.01.201904.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání se bude konat dne 25. 2. 2019 ve velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.