Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
07.04.202130.04.2021
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici pečovatel/pečovatelka Pečovatelské služby Praha - Radotín s nástupem od 20. května 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 30. dubna 2021.
07.04.202129.04.2021
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice Místní knihovny Radotín s nástupem od 3. května 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 26. dubna 2021.
06.04.202121.04.2021
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v objektu č. p. 62/6, Vinohrady, Praha-Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě MČ Praha 16, panu A. S., bytem Praha-Radotín.
12.03.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 3/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2021.
06.04.202113.05.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 - Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje oznamuje zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
31.03.202115.04.2021
Opatření KÚK Radotín Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu komplexní údržby komunikace v roce 2021 v Radotíně
29.03.202114.05.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00
06.04.202113.05.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V
16.03.202115.05.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Správa služeb hl. m. Prahy
16.03.202114.06.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - Správa služeb hl. m. Prahy
15.03.202105.05.2021
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
05.03.202104.05.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Správa služeb hl. m. Prahy
03.03.202130.04.2021
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu od 1. ledna do 31. března 2021 Úřad městské části Praha 16 jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to v plné výši stanovené sazby, z důvodu mimořádné události.
17.02.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 2/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2021.
03.02.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 1/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2021.
29.01.202128.02.2022
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 a další dokumenty schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XIII/5/21 ze dne 20. ledna 2021.
28.12.202015.01.2022
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2021.
15.07.202031.07.2021
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Pravidla pro rozpočtové provizorium Městské části Praha 16 s účinností od 1.1.2020

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.