Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
07.08.202023.08.2020
Oznámení o uložení písemnosti Lipence-ul.U žlábku, rozšíření komunikace na parc.č.2345/128-ozn.o uložení písemnosti-Patricia Marek, Jennifer Marek-staveb.povolení
07.08.202023.08.2020
Oznámení o uložení písemnosti Lipence-ul.U žlábku, rozšíření komunikace na parc.č.2345/128-ozn.o uložení písemnosti-Irena Ottová-staveb.povolení
07.08.202023.08.2020
Oznámení o uložení písemnosti vlastníci parc.č.2345/129 k.ú.Lipence Lipence-ul.U žábku, rozšíření komunikace na parc.č.2345/128-ozn.o uložení písemnosti-vlastníci parc.č.2345/129 k.ú.Lipence-stav.povolení
31.07.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 8/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2020.
07.08.202023.08.2020
Stavební povolení Lipence-ul. U žlábku, rozšíření komunikace na pozemku parc.č.2345/128
04.08.202019.08.2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení Praha-Radotín, Revitalizace BD Týřovická čp. 1344-47
03.08.202018.08.2020
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín o výměře 140 m2 z celkové výměry 3032 m2 Bytovému družstvu uživatelů Slinkova, Slinková 1032/11, Praha–Radotín, za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy u bytových domů Slinková č.p. 1032 a 1033 v k.ú. Radotín.
03.08.202018.08.2020
Záměr pronájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecí stanice elektromobilů Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2554/1 a parc.č. 2554/4 v k.ú. Radotín pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily provozovateli veřejné sítě dobíjecích stanic pro elektromobily společnosti Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913, Na Hroudě 1492/4, Praha 10.
03.08.202018.08.2020
Opatření Paroplavební Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu uzavírky pozemní komunikace Paroplavební v rámci stavby vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku č. parc. 156/1 k.ú. Malá Chuchle
03.08.202018.08.2020
Rozhodnutí - povolení odstranění stavby Praha-Radotín, nám. Osvoboditelů čp.1369, 1375, Povolení odstranění stavby - kotelna s komíny, dispečink kolektoru
31.07.202015.08.2020
Oznámení zahájení řízení Rekonstrukce tlakové kanalizace, ul. Zderazská, Praha 5
04.08.202011.08.2020
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 11.8.2020 Pražské vodovody a kanalizace oznamují, že dne 11.8.2020 v době od 8.00 do 19.00 hodin, dojde k přerušení dodávky vody v ulicích Dehtínská, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Příbramská a část Zderazské, Praha 16-Radotín.

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na X. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 12. srpna od 17.30 hodin v zasedací místnosti radnice, V. Balého 23/3, Praha-Radotín.
29.07.202013.08.2020
Usnesení - Zastavení řízení Praha-Zbraslav, Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova 615, parc. č. 1685, 1686, 189, 1690 k.ú. Zbraslav
24.07.202015.08.2020
Výběrové řízení - Referent územního rozvoje Výběrové řízení - Referent územního rozvoje - Třebotov
24.07.202008.08.2020
Opatření Žitavského Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu pokládky kabelů v ul. Žitavského, Zbraslav
24.07.202008.08.2020
Opatření podchod pod tratí v Radotíně Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci uzavírky podchodu pod železniční tratí mezi ul. nám. Osvoboditelů - Felberova v Radotíně
15.07.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 7/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 7/2020.
15.07.202031.07.2021
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
17.06.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 6/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 6/2020.

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na IX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 24. června od 17.00 hodin v Aule ZŠ Praha - Radotín, Loučanská 1112.

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ vlna 06 U 1361/06 MHMP
27.05.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 5/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2020.
09.04.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 4/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2020.
01.04.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 3/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2020.
02.03.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 2/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2020.
10.02.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 1_2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2020 (dále jen „RO“) na základě potřeb zjištěných v průběhu účetního období.
03.01.202031.01.2021
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách https://www.praha16.eu/Financni-zalezitosti-granty-dotace. Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 11 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočet MČ Praha 16 na rok 2020, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019.
03.01.202031.12.2020
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2023 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2020.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.