• Opatření parkoviště v Radotíně

  20.02.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel na parkovišti na č. parc. 1316 k.ú. Radotín (u Rozmarýnu) z důvodu umístění zařízení staveniště v rámci stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice.
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení

  13.02.2020 / Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec, na pozemcích parc. č. 660, 663/4, 665, 680, 681, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 707, 718, 719, 720, 721, 722, 732, 736, 737, 738, 739, 757/1, 757/2, 762 v katastrálním území Lochkov, parc. č. 1773/3, 1801/19, 1801/27, 1801/31, 1901, 1902, 1903, 1954, 1955, 1956 v katastrálním území Slivenec.
 • Opatření Prvomájová x Na Betonce

  11.02.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu úpravy přechodů pro chodce v křižovatce ulic Prvomájová x Na betonce v rámci stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
 • Opatření Horymírova sváteční jízda

  11.02.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci pořádání kulturní akce Horymírova sváteční jízda 2020 v ul. Václava Balého, Loučanská a nám. Sv. Petra a Pavla v Praze 16
 • Oznámení pokračování stavebního řízení

  06.02.2020 / "Parkovací dům Radotín - vlakové nádraží" Praha 5-Radotín, Prvomájová