• Opatření KÚK TSK

  24.04.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu komplexního úklidu komunikací ve správě TSK HMP a.s.
 • Opatření Horymírovo náměstí

  24.04.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Horymírovo nám. v Praze 16
 • Usnesení-zastavení řízení

  23.04.2024 / Praha-Radotín, Parkové úpravy a revitalizace relaxačních a rekreačních ploch na pozemku parc.č. 1470/1, zastavení řízení
 • oznámení o uložení písemnosti

  23.04.2024 / oznámení o uložení písemnosti
 • Opatření Jaromíra Vejvody

  19.04.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavebních prací v ul. Jaromíra Vejvody v Praze 16
 • Oznámení o uložení písemnosti - Miroslava Pollmer

  17.04.2024 / Řízení o odstranění některých staveb, parc.č. 2395, 2397 v k.ú.Zbraslav, parc.č. 2357/1 v k.ú.Lipence, ul. Za Dálnicí.
 • Opatření Cisterciácká

  15.04.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby vodovodní a kanalizační přípojky v ulici Cisterciácká, Praha - Zbraslav
 • Opatření PPO Zbraslav

  15.04.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu uzavírky a objížďky v rámci provádění cvičení protipovodňové ochrany Zbraslav
 • Opatření v rámci Protipovodňového cvičení Zbraslav

  15.04.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v rámci provádění cvičení protipovodňové ochrany Zbraslav
 • Rozhodnutí

  15.04.2024 / Lochkov towers novostavba bytových domů, Praha - Lochkov, ul. Cementářská, Za Ovčínem a Ke Slivenci
12