• Opatření Safírová

  16.01.2019 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Safírová v Radotíně
 • Opatření Paškova, U včely, Matjuchinova

  16.01.2019 / Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení svislého dopravního značení B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů v ul. Paškova, U včely, Matjuchinova a Pod Špejcharem ve Zbraslavi
 • Opatření Kraslická a Věštínská

  16.01.2019 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Kraslická a Věštínská v Radotíně
 • Rozhodnutí

  09.01.2019 / Stavba č. 0100 - TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská, ETAPA 1a - ul. E. Přemyslovny - ul. U Kostrounku
 • Oznámení o pokračování společného řízení

  09.01.2019 / Novostavba RD včetně umístění ČOV pro RD, Závist č.ev.175, Zbraslav
 • Oznámení zahájení územního řízení

  07.01.2019 / Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec, parc.č. 660, 737, 738, 757/1, 762 v katastrálním území Lochkov, parc.č. 1773/3, 1801/27 v katastrálním území Slivenec.
 • Oznámení územního řízení

  04.01.2019 / Osvětlení hřiště pro malou kopanou Praha -Lochkov, ul. U Sladovny