• Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín

    03.08.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín o výměře 140 m2 z celkové výměry 3032 m2 Bytovému družstvu uživatelů Slinkova, Slinková 1032/11, Praha–Radotín, za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy u bytových domů Slinková č.p. 1032 a 1033 v k.ú. Radotín.
  • Záměr pronájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecí stanice elektromobilů

    03.08.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2554/1 a parc.č. 2554/4 v k.ú. Radotín pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily provozovateli veřejné sítě dobíjecích stanic pro elektromobily společnosti Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913, Na Hroudě 1492/4, Praha 10.