• Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

    29.10.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 215 m2 z celkové výměry 257 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 163 m2 z celkové výměry 5103 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, včetně případného vyrovnání finančního rozdílu v ceně směňovaných pozemků.
  • Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22 v k.ú. Radotín

    23.10.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 9. 9. 2020 usnesením č. 655/2020 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 usnesením č. XI/10/20 ze dne 30. 9. 2020.