• Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1718/3 v k.ú. Radotín

    17.05.2024 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1718/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 81 m2 pro zajištění pěšího přístupu k pozemku parc.č. 1736/2 v k.ú. Radotín.
  • Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Radotín

    17.05.2024 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1718/3 o výměře 18 m2, části pozemku parc.č. 1719 o výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 2570 o výměře 146 m2 vše v k.ú. Radotín (přechod nájmu z otce na dceru).