• Záměr směny částí pozemků v k.ú. Radotín

  04.06.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín o výměře 81 m2 (2628/12) ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2 (2312/13), s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16.
 • Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2921/1 v k.ú. Radotín

  03.06.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2921/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 221 m2 z celkové výměry 251 m2 společnosti Levitt Group s.r.o., IČ: 05830567, Ke Strašnické 1795/8, Praha 10-Strašnice, na dobu 5 let. Tento záměr byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 20. 3. 2020 usnesením č. 584/2020.
 • Záměr směny částí pozemků v k.ú. Radotín v rámci vypořádání nesouladu hranic pozemků

  03.06.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1721/24 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1721/7 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1721/23 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 26. 2. 2020 usnesením č. 521/2020 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 usnesením č. VIII/14/20 ze dne 18. 5. 2020.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 2490/24 v k.ú. Radotín

  03.06.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2490/24, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín o výměře 179 m2 vlastníkovi navazujících pozemků společnosti ZITEK, s.r.o., IČ: 27117936, Libojická 210, Hudlice. Tento záměr byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 12. 2. 2020 usnesením č. 501/2020 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 usnesením č. VIII/13/20 ze dne 18. 5. 2020.