• Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Radotín

  14.09.2021 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout pozemek parc.č. 1252/4 v k.ú. Radotín.
 • Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo

  13.09.2021 / Správa služeb hlavního města Prahy oznamuje možnost vyzvednutí vozidel odstraněných z pozemních komunikacích na území hlavního města Prahy.
 • Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

  13.09.2021 / Správa služeb hlavního města Prahy vyzývá k odstranění vozidel z pozemních komunikací na území hlavního města Prahy.
 • Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín

  09.09.2021 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 společnosti PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, za účelem umístění a provozování výdejního zařízení PPL Parcelbox. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 1. 9. 2021 usnesením č. 985/2021.
 • Záměr výpůjčky prostor v objektu A - Centrum Koruna

  09.09.2021 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr vypůjčit prostory v části objektu A ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16 o celkové výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. spolku RAdoušek, z. s., Zbynická 1566/7, Praha-Radotín.