Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání se bude konat dne 25. 2. 2019 ve velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Zveřejněno: 25.01.2019 – Stanislava Rašková ; Přečteno 174 x
Vytisknout