• Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

  05.12.2019 / Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/1 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy oznámením o konání veřejného projednání návrhů změn.
 • Inzerát

  03.12.2019 / Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav příjme s okamžitou platností vyučenou kuchařku na post VEDOUCÍ KUCHYNĚ.
 • Inzerát

  03.12.2019 / Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav příjme s okamžitou platností pomocnou kuchařku.
 • Výběrové řízení

  03.12.2019 / MČ Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent/ka sekretariátu starostky.
 • Vyhlášení výběrového řízení

  03.12.2019 / MČ Praha - Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru kanceláře tajemníka.
 • Usnesení

  03.12.2019 / Usnesení o insolvenčním návrhu dlužnice a návrhu na oddlužení
 • Program na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020

  03.12.2019 / Program na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020
 • Veřejná vyhláška - oznámení

  29.11.2019 / Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Městská část Praha 6 - Výstavba polyfunkčního souboru CTR Evropská).
 • Záměr výpůjčky pozemků pod hřbitovy

  26.11.2019 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr výpůjčky pozemků parc.č. 963/2 a 1769/7 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Urnový háj a pozemků parc.č. 1754/6, 1754/25, 1754/26 a 1754/27 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Na Pískách příspěvkové organizaci zřízené Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky. Tento záměr výpůjčky byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 13. 11. 2019 usnesením č. 436/2019.
 • Veřejná vyhláška - oznámení

  04.11.2019 / Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP