• Absolventi učiliště převzali výuční listy v radotínské Koruně

  25.06.2019 / Téměř čtyřicítka absolventů radotínského odborného učiliště Pod Klapicí dnes v "Koruně" obdržela výuční listy.
 • Mezinárodní spolupráce pokračuje podle plánu

  25.06.2019 / Tento víkend navštívila radotínská delegace přátele z partnerského města Burglengenfeldu. Vše tedy letos jede podle domluveného plánu, příště dorazí Hornofalčtí zase k nám, na dvoudenní Havelské posvícení.
 • Oznámení o uložení písemností-Mgr.Monika Maková, Martin Makový

  24.06.2019 / Plynová kotelna v byt.domě Václava Rady 1470/5, Praha-Zbraslav
 • Radotínský triatlon

  24.06.2019 / Šestý ročník Radotínského triatlonu se koná ve čtvrtek 27. června na Biotopu. Soutěž, která zahrnuje kombinaci plavání, jízdy na kole a běhu je určena pro mládež ve věku od 8 do 15 let. 
 • Linka 903 bude zrušena

  24.06.2019 / Z důvodu minimální vytíženosti bude od 29. června zrušena linka 903 (Chaplinovo náměstí – Sídliště Radotín).
 • Turnaje v pétanque - Léto v Provence

  24.06.2019 / Oddíl Pétanque Radotín pořádá v neděli 7. července od 10 hodin turnaj v pétanque. Akce se uskuteční na boulovišti v areálu plážového volejbalu RSK v ulici K Lázním.
 • Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018

  20.06.2019 / Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení

  19.06.2019 / Stavba č.0100-TV Zbraslav, etapa 0015-Žabovřeská, etapa 1a-ul.Elišky Přemyslovny-ul.U Kostrounku - SO 101 Komunikace
 • Veřejná vyhláška - Karolína Packanová, nar. 2000

  18.06.2019 / Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
 • Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1777/9 v k.ú. Radotín

  18.06.2019 / Městská část Praha 16 o z n a m u j e ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění Z Á M Ě R prodeje připlocené části pozemku parc.č. 1777/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o orientační výměře 14 m2 z celkové výměry 1557 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 1775/5 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 7. 5. 2019 usnesením č. 232/2019 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 10. 6. 2019 usnesením č. V/22/19.