• Druhý adventní koncert

  09.12.2019 / O druhé prosincové neděli se v Kulturním středisku Radotín uskutečnil další adventní koncert připravený Městskou částí Praha 16. Tentokráte vystoupilo Zemlinského kvarteto, které se v Radotíně představilo již podruhé.
 • Zimní úklid v Radotíně

  09.12.2019 / V Radotíně by měl být pro letošní zimu 2019/2020 dodržen systém úklidu, který byl nastaven v předchozích letech. Zveřejňujeme mapu s vyznačením pořadí úklidu, seznam komunikací a umístění nádob na posypový materiál.
 • Vzory pro pracovní skupiny

  07.12.2019 / Vzory prezenční listiny a zápisu pro pracovní skupiny projektu MAP II. Praha 16
 • Vyhlášení výzev OP PPR ČR č. 54, 55 a 56

  07.12.2019 / Hlavní město Praha vyhlásilo celkem 3 výzvy k předkládání projektových žádostí do Operačního programu – Praha pól růstu ČR.
 • Zápis ze společné schůzky pracovních skupin a vedoucích pracovních skupin MAP II. Praha 16, 28.11.2019

  07.12.2019 / Zápis ze společné schůzky pracovních skupin a vedoucích pracovních skupin MAP II. Praha 16, 28.11.2019
 • Setkání pracovních skupin MAP II. Praha 16 č. 2

  07.12.2019 / Druhé setkání členů pracovních skupin MAP II. Praha 16 Radotín proběhlo 28.11.2019 opět na půdě Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně.  Pozvání na tuto akci přijaly i kolegyně z MAP II pro ORP Černošice, aby pohovořily o zkušenostech a přístupu k řízení projektu místního akčního plánování, a to v rámci celého území MAS Dolnobřežansko.
 • Mikulášské předvánoční setkání se seniory

  06.12.2019 / Zatímco se Mikuláš, čerti a andělé chystali na večerní návštěvy dětí, v domě s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně se sešli nejstarší obyvatelé Radotína na předvánočním setkání.
 • Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc listopad 2019

  05.12.2019 / Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 27.11.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období listopad 2019.
 • Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

  05.12.2019 / Rada městské části Praha 16 zve občany na VII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná v pondělí 16. prosince v 17.00 hod. v Kulturním středisku "U Koruny".
 • Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

  05.12.2019 / Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/1 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy oznámením o konání veřejného projednání návrhů změn.