• Nová pražská vyhláška zakáže od října spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

  29.09.2023 / Spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstranění bude zakázáno od října na celém území hlavního města Prahy. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky. Za předpokladu, že půjde o volnočasovou aktivitu spojenou například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu.
 • Týdenní menu veřejné jídelny v domě s pečovatelskou službou

  29.09.2023 / Menu veřejné jídelny v domě s pečovatelskou službou na týden od 2. do 6. října 2023.
 • O čem jednali zastupitelé

  29.09.2023 / Na pondělním řádném jednání Zastupitelstva městské části Praha 16 byly projednávány standardní informace o hospodaření městské části, zápisy z kontrolního a finančního výboru, Centrum Radotín, o postupu získání staré nádražní budovy, o právní subjektivitě Kulturně komunitního centra Koruna a majetkových záležitostech.
 • Program Kina Radotín

  29.09.2023 / Program Kina Radotín na říjen 2023
 • Sdělení příjemce dotace v souvislosti se zákonem č. 75/2023 Sb.

  29.09.2023 / Městská část Praha 16 jako příjemce dotace sděluje, že byly zrekonstruovány celkem čtyři ubytovací kapacity (dále jen byty „A, B, C, D“), přičemž bytové jednotky A a D jsou obsazeny od 1. srpna 2023 s nájemní smlouvou do 31. března 2024. Bytová jednotka C je obsazena od 1. října 2023 s nájemní smlouvou do 31. března 2024 a bytová jednotka B je zatím neobsazená.
 • Opatření cyklostezka A 1

  27.09.2023 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení na cyklostezce A1 v rámci odstranění říms z důvodu stavby Zdvoukolejnění Branického mostu v Malé Chuchli
 • Po letní vichřici je již všechno uklizeno

  27.09.2023 / Technické služby a Povodí Vltavy odklidily během tohoto týdne poslední následky velké srpnové bouřky, která se 16. srpna prohnala Radotínem. Stezka podél Radotínského potoka je opět průchozí.
 • Stavební povolení

  27.09.2023 / Praha-Velká Chuchle, Bytový dům Prodloužená, parc. č. 269, 270, 279, k. ú. Velká Chuchle
 • Hledáme kolegy

  27.09.2023 / Městská část Praha 16 hledá nové zaměstnance. Volná jsou pracovní místa vedoucí Odboru občansko správního, referentky/referenta Kanceláře úřadu (Úsek propagace) a referentky/referenta Odboru sociálního.
 • O radotínské lávce se diskutovalo na prestižní konferenci Eurosteel 2023 v Amsterdamu

  26.09.2023 / Odborné pojednání o radotínské lávce přes Berounku se dostalo na konferenci Eurosteel 2023 v nizozemském Amsterdamu. Referát zpracoval a přednesl Vladimír Janata, projektant a spoluautor jejího návrhu.