OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 
*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: nádoby na tříděný odpad (Ladislav Štefan 03.05.2022 14:09) – Životní prostředí
  Magistrát hl. m. Prahy vydal oznámení o možnosti zřízení bezplatného domovního stanoviště na tříděný odpad.
  V Radotíně zatím pouze 4 zájemci požádali (prostřednictvím oddělení životního prostředí) o tuto službu (včetně mě). Dle informace v přiloženém e-mailu je pro ekonomický svoz potřeba alespoň 20 stanovišť.

  Doporučuji (žádám) uveřejnit tuto informaci na stránkách úřadu a v "Novinách", protože se domnívám, že informaci o možnosti domovního stanoviště zaznamenalo málo možných zájemců a další se pravděpodobně najdou, aby mohla být tato služby v Radotíně zavedena.

  Děkuji
  • Odpověď: (Eva Javorská) 04.05.2022 10:12)
   Dobrý den,
   informaci o této možnosti dostali od MHMP všichni vlastníci nemovitostí zároveň s nabídkou bio popelnice. Malý zájem o tuto službu je nejspíš kvůli podmínkám, které MHMP pro zřízení domovního stanoviště zadal a které nejsou pro občany Radotína moc zajímavé - minimálně 4 bytové jednotky v domě (ne pro rodinné domy, i kdyby měly 4 bytové jednotky), popelnice musí být ve veřejně nepřístupném prostoru, za úklid a čistotu stanoviště zodpovídá vlastník (správce) objektu. Navíc by, pokud by bylo schváleno „dostatečné“ množství domovních stání (nikde není psáno, kolik to je), bylo redukováno množství venkovních stanovišť na tříděný odpad.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Uzávěrka Vrážské ulice a objízdná trasa (Petr Zimanzl 27.04.2022 10:55) – Doprava
  Dobrý den, mohu poprosit o informaci, jak je naplánována objízdná trasa včetně autobusů při pokračování stavby protipovodňové stěny ve Vrážské ulici? Již stávající situace, kdy je doprava z centra vedena do ulice Věštínská a následně do ul. U Jankovky, extrémně zvýšila dopravu a dopady pro obyvatele Že se jedná o zónu 30 km naprosto nikdo nerespektuje ani ve směru od Mramorky Věštínskou dolů ani ve směru od Penny do ul. U Jankovky. V některých hodinách ani nelze přejít bezpečně na druhou stranu ulice, od křižovatky Věštínská směrem do U Jankovky řidiči celou ulicí projíždí s maximální akcelerací. Hluk a exhalace jsou extrémní. Řidiči projíždí i jednosměrkou U Jankovky. Policie kontrolovala pouze prvních několik dnů. Na rychlost se zde nezaměřila nikdy. Pokud zde budou jezdit i autobusy, situace se ještě vyeskaluje. Máme zkušenosti z předchozí uzávěrky. Řidiči autobusů vyžadují absolutní přednost. Opakovaně v křižovatce Věštínská a U Jankovky vjížděli při odbočování až na chodníky bez ohledu, že zde byli chodci. Prosím o informace a zohlednění výše uvedeného při schvalování a plánování.
  Děkuji
  Petr Zimanzl
  • Odpověď: (Eva Javorská) 28.04.2022 12:51)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Lenka Moravcová z Oddělení dopravy: V rámci uzavírky v ulici Vrážská v termínu od 2. května do 17. července 2022 jsou objízdné trasy pro individuální dopravu vedeny ulicí Výpadovou přes Horymírovo náměstí do Vrážské ulice. Autobusové linky ve směru do Radotína pojedou z Výpadové do Věštínské, dále ulicí U Jankovky zpět na Vrážskou, aby zůstaly obslouženy zastávky Nádraží Radotín. Jedná se o dočasné omezení s tím, že městská policie bude v dané lokalitě provádět častější kontroly.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Stavby v Radotíně (Michal Čeleda 07.03.2022 11:05) – Výstavba
  Dobrý den,

  Bylo by možné zde nebo na stránkách MČ Praha 16 zveřejnit ucelený seznam probíhajících nebo plánovaných stavebních prací, vč. termínů jejich dokončení, resp. jak dlouho bude Radotín v režimu „staveniště? Namátkou je to křižovatka pod korunou (do 08/2022), optimalizace trati v Radotíně (do 12/2022), nadjezd směr Černošice (cca 2026/7), Nové centrum Radotín (2023-2024?), nová radnice, úprava náměstí u nádraží, optimalizace trati 171 celkově (do 2027?), …
  V souvislosti se zkapacitněním křižovatky pod Korunou … u „sousední“ křižovatky u Horymíra se žádné úpravy nechystají?

  Děkuji
  • Odpověď: (Eva Javorská) 14.04.2022 11:15)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz. Není možné zveřejnit data všech staveb, které budou probíhat do roku 2030, některé stavby jsou součástí dlouhodobého rozvoje Radotína a nejsou na ně zatím projekty, natož abychom věděli, kdy přesně budou probíhat.
   Mohu Vám napsat termíny dokončení staveb, které jsou schválené a známe předpokládaný termín - vzhledem k situaci na Ukrajině však není na 100 % jisté, zda bude možné termíny dodržet.

   Optimalizace trati - stavby v Radotíně: do konce roku 2022, nová výpravní budova v roce 2023.
   Křižovatka pod Korunou: kvůli rekonstrukce Barrandovského mostu se konec posouvá na červenec 2022.
   Lávka přes Berounku: do konce srpna 2022 (od poloviny července bude opět průchozí, ale budou probíhat dokončovací práce).

   Centrum Radotín: probíhá stavební povolení, předpokládaný začátek je jaro 2023. Opět, vzhledem k situaci na Ukrajině nelze 100% potvrdit.
   Železniční přejezd (nadjezd) směrem na Černošice: termín závisí na termínu pokračování rekonstrukce trati v Černošicích a ten je neznámý. 
   Úprava náměstí u nádraží: teprve se chystá koncepce.

   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Poškozování životního prostředí (Jiří Bárta 04.04.2022 20:20) – Životní prostředí
  Dobrý den, rád bych oznámil poškozování přírodní rezervace Slavičí údolí viz příspěvek na Facebooku. S pozdravem Jiří Bárta. https://www.facebook.com/radotinskadrbna/posts/5024241077611963?comment_id=5024263097609761¬if_id=1649085867429485¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
  • Odpověď: (Eva Javorská) 05.04.2022 7:17)
   Dobrý den,

   děkujeme za podnět. Příspěvku jsem si včera taky všimla a informaci předala na Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí.

   Přeji pěkný den,
   Eva Javorská
  • Odpověď: (Eva Javorská) 06.04.2022 15:41)
   Dobrý den,

   pan Milan Suchan z Oddělení životního prostředí posílá vyjádření k nelegální downhillové trati: Naše oddělení situaci prošetřilo a zjistilo číslo parcely, kde se nelegální downhillová trať nachází (parc. č. 571, k. ú. Lochkov, vlastníkem jsou Lesy ČR, s. p.). Podnět (oznámení) o vzniku trati včetně fotodokumentace a mapové lokalizace jsme přeposlali příslušnému orgánu ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy - Oddělení ochrany přírody a krajiny, které to bude dále řešit.

   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Radotínská lávka - dočasná pontonová lávka (Sýkorová 29.03.2022 8:08) – Doprava
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda platí výstavba pontonové lávky, poté co bude uzavřena opravovaná lávka. Jak bylo zmíněno před rokem na stránkách MČ: "Stavba nové lávky začne letos na podzim. Než ji stavbaři uzavřou a celou horní část nad pilíři odstraní, vznikne dočasné propojení mezi oběma břehy. Zajistí ho pontonová lávka umístěná kousek vedle lávky po proudu řeky." Děkuji.
  • Odpověď: (Eva Javorská) 30.03.2022 10:31)
   Dobrý den,

   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá radní Petr Šiška: Ano, pontonová lávka byla zmíněna i v samotné soutěži na zhotovitele, a to jako požadavek mimo hodnocení soutěže připravit samostatnou nesoutěžní nabídku na řešení provizorní lávky na dobu tří měsíců, vše v rozsahu veškerých přidělených finančních prostředků. Zároveň jsme jako zadavatel samostatně oslovili armádu ČR, složky záchranného systému, soukromé společnosti a další dodavatele podobné služby.

   Z nabídek bylo zřejmé, že lehké jednoduché pontonové lávky nelze použít z důvodu bezpečnosti provozu, a masivní provizorní přemostění Berounky by překročilo 20% ceny celé nové lávky (nejlevnější nabídka byla za cca 8 mil Kč bez DPH), což je na období cca tří měsíců nereálné. Další varianta - služba převozníka - je opět na tři měsíce služby zatížena nereálnými  podmínkami bezpečnosti cestujících.

   Prosíme tazatele i veřejnost o strpení a pochopení, harmonogram prací na lávce byl i z tohoto důvodu maximálně optimalizován, a je v zájmu všech všechny nutné činnosti maximálně urychlit. Děkuji za pochopení.

   S pozdravem, Eva Javorská

 • Otázka: Křižovatka Pod Korunou (Michal Čeleda 23.03.2022 8:32) – Doprava
  Dobrý den, podle informací je křižovatka „Pod Korunou“ vytížená především ve směru Výpadová – Karlická (proto je tento směr označen jako hlavní silnice a proto byl pravděpodobně navržen „bypass“ s ostrůvkem). Zbytek vizualizace (viz https://www.praha16.eu/Zacne-rekonstrukce-krizovatky-pod-Korunou.html) však naznačuje hlavní směr K Cementárně – Výpadová. Teď, když už je ostrůvek vybudován, mi připadá, že se řidiči autobusu 244 z Výpadové neodbočuje úplně snadno. Musí si totiž najet za ostrůvek téměř polovinou vozu, aby mohl odbočit do Karlické a neohrozil přitom vozy stojící na budoucím prahu křižovatky z Karlické. Můžete mi prosím, jako laikovi, objasnit smysl tohoto provedení křižovatky? Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 25.03.2022 11:51)
   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz. O odpověď jsme požádali hlavního projektanta stavby Ing. Miroslava Čepu ze společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ: 
   Návrh dopravního uspořádání a z něho plynoucí geometrie dopravního řešení byl zpracován s ohledem na budoucí rozvoj území a z něho plynoucích požadavků na provoz.
   Nově bude v případě vypnutí SSZ na žádost Policie ČR skutečně hlavní ulice ve směru ul. K Cementárně a Výpadová. Umístění ostrůvku vyplynulo z požadavku na minimalizaci délky přechodů pro chodce, jejichž délka ovlivňuje kapacitu křižovatky. Celý návrh byl v povolovacím procesu prověřen softwarem na ověření průjezdnosti dopravního řešení, jehož součástí je samozřejmě i ověření průjezdnosti autobusem MHD.
   Jana Hejrová
 • Otázka: Oheň v zástavbě (Občan 19.03.2022 14:03) – Životní prostředí
  Dobrý den, může se na dětském hřišti mezi domy rozdelávat otevřený oheň? Člověk nemůže ani vyvětrat a pověsit prádlo. Je to v ulici Výpadovce 9.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 21.03.2022 11:45)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Ing. Lenka Hübnerová, vedoucí Oddělení životního prostředí našeho úřadu:
   Na území Hlavního města neexistuje vyhláška, která by omezovala vlastníka pozemku při rozdělávání otevřeného ohně. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, lze v otevřeném ohništi spalovat jen suchý rostlinný materiál. Jinak uvedenou činnost řeší občanský zákoník, dle kterého se vlastníkovi pozemku ukládá povinnost zdržet se všeho, čímž by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného (v tomto případě vlastníka sousedního objektu). 
   Jana Hejrová

 • Otázka: Vizualizace lávky přes Berounku (Petr Holan 18.03.2022 15:07) – Doprava
  Dobrý den. Je někde možné vidět vizualizaci nové podoby lávky přes Berounku? Našel jsem vizualizaci ke starému zrusenemu projektu ale ten nový ne. Podle pana architekta Pleskota by měla být stavba více “sexy”. Je možné nějakou vizualizaci zveřejnit nebo vložit na web odkaz? Dekuji.
  • Odpověď: (Eva Javorská) 21.03.2022 8:06)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz. Vizualizaci lávky najdete v článku https://www.praha16.eu/Nova-lavka-bude-v-lete-2022.html
   Přeji pěkný den,
   Eva Javorská
 • Otázka: Vítání občánků (Natálie Paulišinová 16.03.2022 12:52) – Kultura
  Dobrý den,
  na stránkách nejsem schopna dohledat informace o vítání občánků, pouze staré fotografie z předchozích ročníků. Kde a jak je možné nového občánka zaregistrovat na vítání?:-) Děkuji, Natálie Paulišinová
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 16.03.2022 14:14)
   Vážená paní Paulišinová,
   naše městská část neprovádí registraci dětí na vítání občánků, rodičům jsou zasílány pozvánky podle trvalého pobytu dítěte. Další termín na vítání občánků zatím není stanoven. 
   Bližší informace poskytne paní Jana Bartušková, z matriky našeho úřadu. 
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: Dětská skupina / Jesle v Radotíně (Alice Sejkorová 17.02.2022 10:36) – Sociální oblast
  Dobrý den, ráda bych se zeptala zda MČ uvažuje o otevření dětské skupiny na území Radotína, pokud je mi známo, nyní nejsou žádné k dispozici, pro děti např. od 12 či 18 měsíců věku. Děkuji za zprávu. Alice Sejkorová
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 14.03.2022 11:37)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Miroslav Knotek, místostarosta, který má školství v Radotíně ve své gesci:
   Městská část o založení podobné skupiny neuvažuje, protože pro tento typ služby nemá dostatečnou kapacitu. Naší snahou je zabezpečit podmínky pro vzdělávání dětí od tří let. Prioritou je tedy zajistit dostatečnou kapacitu mateřské školy a pokrýt požadavky o umístění dětí všech žadatelů trvale bydlících v Radotíně. 
   Jana Hejrová


Vytisknout