OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 
*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: vlakové spojení (Černá 29.11.2023 13:28) – Doprava
  Dobrý den,
  zjistila jsem, že s novým jízdním řádem bude omezen provoz vlaků, když většina jich bude končit již ve stanici Smíchovské nádraží, což značně zhorší dopravní obslužnost Radotína. Nechápu, že v době odjezdu lidí do zaměstnání a do školy pojede na Hl.n. jen vlak odjíždějící z Radotína v 6:50 a pak až v 7:20. Zkoumaly České dráhy a správce železniční cesty vytíženost těchto spojů až na Hl.n. nebo jsou zase cestující na posledním místě jejich zájmu? Proč nelze učinit zřejmě omezení ohledně železničního mostu s ohledem na cestující? Asi by to bylo moc práce.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 30.11.2023 9:43)
   Dobrý den, paní Černá,
   děkujeme za Váš podnět, který bude diskutován na jednání, které iniciuje naše městská část. Na setkání týkající se dopravní situace MHD a železnice jsou zváni zástupci ROPID (PID) a starostové z Poberouní. 
   S pozdravem 
   Jana Hejrová
 • Otázka: Přechod_semafor_Rozmarýn (Ivana Myšková 07.11.2023 11:15) – Doprava
  Dobrý den, zajímalo by mne, proč je stále v provozu přechod/semafor U Rozmarýnu? Výdyť je tam nová lávka, bezpečná, rychlý přesun na druhou stranu. Naopak ponechání tohoto semaforu STRAŠNĚ brzdí provoz, především v době dopravní špičky, kdy je odpoledne kolona skoro stojících vozů až od Penny. Děkuji za vyjádření. Přeji hezký den
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 21.11.2023 10:07)
   Dobrý den, paní Myšková, 
   na Váš dotaz odpovídá Jan Martínek, vedoucí Oddělení dopravy našeho úřadu: 
   Vyžádání zelené chodcem na semaforu u Rozmarýnu nezasahuje do řízení přilehlých světelných křižovatek. Nicméně každá zelená na tomto  přechodu pro chodce může zhoršit plynulost průjezdu vozidel mezi křižovatkami. Nemyslím si, že tato situace zásadně přispívá ke kolonám na Výpadové v době dopravních špiček (interval zelené je velmi krátký). Se zrušením přechodu je možné uvažovat až s dokončením pěších vazeb navazujících na novou lávku a v rámci  stavby „Centrum Radotín“.  V současné době přechod má stále svojí funkci zejména v souvislosti s optimálními pěšími vazbami mezi budovami Úřadu městské části Praha 16, školskými zařízeními a sídlištěm apod. 
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: pošta Radotín (Černá 14.11.2023 19:11) – Obecné téma
  Dobrý den,
  je možné dojednat s pobočkou pošty v Radotíně změnu otevírací doby. Pošta by měla být služba občanům, ale od prosince 2023 bude přístup k jejím službám značně ztížen, když zruší otevírací dobu v sobotu. Občané, kteří pracují mimo Radotín, po běžnou pracovní dobu od 8 do 17 hod., budou mít možnost navštívit poštu jen pondělí a středa. Bylo by tedy možné dojednat, že pošta bude mít otevřeno do 18 hod i ve čtvrtek nebo aspoň otevírat v úterý a čtvrtek již od 7 hod.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 21.11.2023 8:20)
   Dobrý den, paní Černá, 
   rušení sobotního provozu pošty v Radotíně není rozhodnutím městské části, ale vedení České pošty. Radotínské radnici byla změna pouze oznámena. Pošta šetří, hledá úspory. Z průzkumu návštěvnosti poště vychází, že nejvíce pomůže omezení provozu o sobotní čtyři hodiny.
   Děkujeme za pochopení. 
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: objízdná trasa (Martina Fialová 15.11.2023 17:41) – Doprava
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala jaký je důvod svedení objízdné trasy do ulice Prvomájová do obydlené oblasti..? Proč není průjezd Radotínem nasměrován na Výpadovou, která je podle mého úsudku snad vhodnější.!

  Dále bych se zeptala proč není otevřen nájezd z nové křižovatky u Koruny,asponˇ částečně by se Prvomájové odlehčilo.
  Již opravdu dlouho(od otevření nového podjezdu pro auta pod tratí) čekáme slibované zklidnění ulice Prvomájové, zatím marně,rozšíření chodníků se také nezadařilo, ba naopak, parkováním aut byl zúžen chodník u paneláku 1181 a 1182.

  Fialová
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 16.11.2023 14:10)
   Dobrý den paní Fialová,
   na Váš dotaz odpovídá radní Ing. Petr Šiška, který má v Radotíně na starosti dopravu: 
   Dovolím si tvrdit, že objízdná trasa do Prvomájové je pouze místní objížďka pro malé množství aut, které se nacházejí v prostoru ulice Vrážská od tunýlku k Přeštínské. Kromě aut, které dnes Prvomájovou jezdí běžně, se do této oblasti další jiná auta nebudou z jiných míst pouštět, protože to nebude pro ně výhodné, a sami pojedou od Prahy ulicí Výpadovou. Opačný směr zůstává průjezdný.
   Na další dvě otázky je podobná odpověď. Zákonné schvalovací procesy nás trápí stejně jako Vás a není moc šancí je urychlit. Po 7 měsících schvalování napojení provizorního průjezdu od Alberta ke křižovatce byl dnes (konečně) průjezd uvolněn. Podobná situace je se zklidněním Prvomájové, kde se dlouhé měsíce řešily náměty a připomínky občanů do navrženého projektu, kdy například původní požadavky občanů na vysazení velkého množství keřů a stromů byly následně podrobeny důsledné revizi opět na základě připomínek občanů. Tento proces prostě není možné urychlit. Přesto i Prvomájová se blíží do závěru svých příprav.
   Děkujeme za pochopení. 
 • Otázka: Kouření v pasáži nad Albertem (Tereza Klusoňová 13.11.2023 12:35) – Obecné téma
  Chtěla bych se zeptat, jak je možné, že se v pasáži nad Albertem běžně kouří. Zvlášť na “zahrádce” hospody U draka v exilu. Přitom protikuřácký zákon i nejvyšší soud jasně v těchto veřejně přístupných prostorách kouření zakazují… Mam volat policii? Nebo se to již řeší?
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 15.11.2023 13:49)
   Vážená paní Klusoňová, 
   děkujeme za dotaz, na který odpovídá Bc. Václava Lorencová, vedoucí Odboru živnostenského našeho úřadu:
   Ve smyslu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek platného znění se jedná o veřejnosti volně přístupný vnitřní prostor, kde je kouření zakázáno. 
   Dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek kontroluje v tomto případě Policie ČR. V případě zjištění porušení tohoto zákazu tím, kdo v takových prostorách zákaz kouření nedodržuje, se jedná o přestupek ve smyslu tohoto zákona páchaný fyzickými osobami, kteří tento zákaz nedodržují. 
   Oznámení na porušování zákazu kouření lze také směrovat na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která je dozorovým orgánem pro dodržování tohoto zákazu v provozovnách stravovacích služeb.
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: zpoždění a nedostatečná kapacita vlaků (Černá 09.11.2023 16:16) – Doprava
  Dobrý den,
  přečetla jsem si, že vlakovou dopravu MČ nemohou řešit. Kdo ji tedy na území Prahy řeší a komu lze podávat stížnosti, které by v cestování vlakem něco změnily? Na vlak odjíždějící dle jízdního řádu z Radotína směr Praha hlavní nádraží v 7:12 čeká velké množství cestujících, kteří jedou do školy či práce na 7:50 či 8:00. Pozdějším vlakem to již nelze stihnout. Přesto je vlak s odjezdem v 7:12 poddimenzován (2 vozy Elefant a jeden jednopodlažní s 2/3 míst pro 1. třídu, někdy jen 2 vozy Elefant nebo 3 jednopodlažní), rozhodně se nedá mluvit o důstojném cestování, lidé stojí kde se dá, občas se někteří do vlaku nevejdou, ani průvodčím již není tato situace příjemná. A to nemluvě o tom, že zrovna tento spoj má poměrně často zpoždění nebo z důvodu závady nepřijede vůbec. Při srovnání s vlaky, které přijíždí z Benešova (dvě soupravy Elefant), si připadám jako občan 2. kategorie. Kam tedy stížnosti směřovat? Předem děkuji za odpověď. Černá
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 13.11.2023 13:46)
   Dobrý den, paní Černá, 
   na Váš dotaz odpovídá radní Ing. Petr Šiška, který má v Městské části Praha 16 v gesci dopravu:
   Vaše informace není přesná. MČ není přímý partner v obchodním vztahu s dopravcem, proto nemůže postihnout dopravce nějakou sankcí nebo něco vyžadovat či nařídit. Ale kvalitu poskytovaných služeb může MČ řešit přímo s ROPID a.s., který je právě naším partnerem pro jednání. Pokud máte zájem podat svou vlastní osobní stížnost, pak se zcela jistě obraťte na adresu: https://pid.cz/kontakty/podnety-a-pripominky/. MČ nyní i díky podnětům občanů a dopravní komise připravuje komplexní řešení při účasti starostů z Poberouní a právě ROPIDu (PID), protože je to přesně, jak píšete, již nedůstojný stav pro cestující. Rekonstrukce železnice v celém rozsahu do Berouna + nové nádraží na Smíchově, tedy hrozí, že taková situace by mohla trvat roky. Ale musím opět zdůraznit, žádná MČ není přímým obchodním partnerem vůči dopravci, proto je postup pro nápravu situace složitý. 
   Pro ilustraci vám kopíruji drobný výňatek z poslední korespondence na toto téma: …Situace s vozidly není optimální, bohužel nevyšel původně zvažovaný záměr od prosince 2024 místo souprav patrových vozů (které asi způsobují nejvíce problémů) nasadit na vlaky Praha – Řevnice nové jednotky EMU 240 (RegioPanter), neboť na žádost Středočeského kraje byla dána přednost jejich nasazení na spěšných vlacích Praha – Kolín, kde také v současnosti jezdí nevyhovující vozidlový park… Prostě jednání nejsou jednoduchá a nejedná se o problém jen u nás. 
   Děkuji za pochopení.
 • Otázka: Výkop v ulici Na Viničkách (Pavel 12.11.2023 12:31) – Doprava
  Dobrý den, měl bych několik dotazů:

  Na jak dlouho bylo vydáno povolení ke stavební uzavírce v ulici Na Viničkách?
  Kdo je investor a jaká je realizační firma? Od provedení výkopu se práce téměř zastavily a některé dny se zde nepracuje vůbec.

  Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 13.11.2023 11:54)
   Dobrý den, 
   děkujeme za dotaz, na který odpovídá Lenka Moravcová z Oddělení dopravy našeho úřadu: 
   K vašemu dotazu sděluji, že práce (a uzavírka) v ul. Na Viničkách byly povoleny v termínu od 23.10. do 31.10.2023. Investorem akce je vlastník připojované nemovitosti, zhotovitel je Glam Living spol. s r.o. Vzhledem k tomu, že uzavírka komunikace je již od 1.11. realizována bez povolení silničního správního úřadu, zahájil Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy ÚMČ Praha 16 správní řízení o přestupku. 
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: Koš+úklid nepořádku od stavby (Tereza Sovová 02.11.2023 12:46) – Životní prostředí
  Dobrý den, měla bych dvě prosby:
  1. Bylo by možné přemístit tento koš u přechodu naproti nádraží? S kočárkem tam je velice těžké projet.
  2. Ráda bych se zeptala, zda má firma provádějící stavbu na fotbalovém stadionu povinnost uklízet ulice, které jejich náklaďáky znečišťují. Zejména chodník u vjezdu je silně znečištěný a až tam zítra naprší, bude tam pěkné bahno.
  Děkuji.
 • Otázka: nálepky na sklo proti nárazům ptáků (Matylda Kos 30.10.2023 20:20) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  chtěla bych Vás upozornit na problém s průhlednými skly u venkovního hřiště u Sokolovny. Hřiště je jimi obehnané dokola a nejsou na něm žádné nálepky, které by odpuzovaly ptáky. Chci Vás tedy poprosit o jejich umístění na všechna skla u hřiště. Není podstatný tvar nebo velikost polepu, ale jejich vzdálenost. Nálepky musí být v takové vzdálenosti od sebe, aby pták "mezi nimi neproletěl", jako ideální vzdálenost se uvádí 10 cm.

  Díky moc, já i Radotínské ptactvo Vám budeme vděční.
  (zdroj foto.: birdlife.cz)

  Matylda Kos
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 08.11.2023 13:55)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš podnět, který jsme odeslali TJ Sokol Radotín, majiteli sokolovny a areálu.
   S pozdravem 
   Jana Hejrová
 • Otázka: řidičské průkazy (Jana Talpašová 01.11.2023 18:49) – Správní oblast a osobní doklady
  Dobrý den,jen malá připomínka k příspěvku z 1.11.2023.
  Možná by stálo za to, do odkazů na pracoviště v ostatních městech ,kde vyřizují řidičské průkazy doplnit Městský úřad Černošice,pracoviště Karlštejnská Černošice..Na jaře jsem si tam nechala dělat řidičský průkaz.Pro mne určitě jednodušší cesta nežli do Prahy.
  S pozdravem
  Talpašová Jana
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 08.11.2023 13:36)
   Dobrý den, 
   děkujeme, odkaz jsme do článku doplnili. 
   Hezký den
   Jana Hejrová


Vytisknout