OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 
*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: doprava Zderazská (iveta trmalová 28.04.2021 17:18) – Doprava
  Vážení, v ulici Zderazské je zákaz vjezdu nákl. aut nad 3,5 t, dále je tu omezená rychlost. Mohl by někdo občas dodržování předpisů kontrolovat ?
  děkuji
  • Odpověď: (Eva Javorská) 29.04.2021 12:31)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Žádost jsme předali radotínskému oddělení městské policie.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: hluk a provoz v ulici Výpadové (Martin Rozumek 20.04.2021 9:32) – Doprava
  Dobrý den,
  velmi se zvýšil provoz a hluk v ulici Výpadové, zejména v části od tenisu ke Koruně, kde žije mnoho lidí blízko silinice. Chápu, řidiči nemají mnoho jiných cest, to je jasné, ale osobní auta i nákladní vozy se řítí od křižovatky u Koruny velmi rychle a počet nákladních aut jedoucích rychle se hodně zvýšil. Uvažuje MČ o omezení rychlosti nebo měření rychlosti v této oblasti? Kvůli hluku je problém otevírat okna. Děkuji a děkuji za přechod U Ondřeje, ten velmi pomohl toto nebezpečné místo vůbec přejít.
  • Odpověď: (Eva Javorská) 29.04.2021 12:26)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, na který odpovídá Jan Martínek, vedoucí Oddělení dopravy našeho úřadu: O úpravě rychlosti v ul. Výpadová příslušný silniční správní úřad (odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy) v současné době neuvažuje. Policie ČR i městská policie má ulici Výpadovou určenou ke kontrole dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Zejména z kapacitních důvodů této možnosti nevyužívá dostatečně. Oddělení dopravy ÚMČ Praha 16 požádá obě složky policie o častější kontroly rychlosti na této komunikaci.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Doprava Na Rymáni (Radotíňák 15.04.2021 8:07) – Doprava
  Dobrý den,
  chtěl bych poukázat na dopravu Na Rymáni způsobenou opravou křižovatky u koruny.
  Naprosto chápu, že se křižovatka musí rozšířit, ale díky tomu spoustu řidičů jezdí přes panelovou cestu. Řidiči jsou naprosto bezohlední a nejsou schopni ani přizpůsobit nějakou rychlost.(pominu-li, že projíždí zákazem vjezdu)
  Šel jsem se psem a vyřítilo se auto z panelové cesty, div mne nesrazilo.
  Myslím, že to není rozhodně bezpečné, když zde vede cyklostezka.
  Kdyby tato situace šla řešit byl bych rád, ale vím, že se to uhlídat nejspíše nedá.
  • Odpověď: (Eva Javorská) 16.04.2021 14:10)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, na který odpovídá starosta Mgr. Karel Hanzlík: Vyrozumím a požádám velitele detašovaného pracoviště Městské policie hl. m. Prahy OŘ Praha 5 - služebna Radotín o zajištění občasných kontrol v oblasti DUN Zděř Na Rymáni. Panelovou komunikaci by měla využívat jen doprava v rámci stavby optimalizace železniční trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), kteří jsou instruováni ohledně uzavírání závory na začátku této cesty.
   S pozdravem,
   Eva Javorská

    

 • Otázka: stání na chodníku (Kolář 12.04.2021 6:34) – Doprava
  Dobrý den,žádám o občasnou kontrolu v ulici Častonická,neustále tam stojí modrá dodávka na chodníku s spz 5J8,DÁLE UŽ NEVÍM,ALE NEDÁ SE NA CHODNÍKU VŮBEC PROJÍT.osobní auta tam taky stojí,ale ty stojí tak,že se dá v klidu projít,ale ta dodávka stojí jak p...e,děkuji za kladné vyřízení
  • Odpověď: (Eva Javorská) 15.04.2021 11:37)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Informaci jsme předali MP, která na místo poslala hlídku. Komisař David Janda, vedoucí detašovaného pracoviště MP Praha 16, Vám odpovídá přímo: Pro oznamování protiprávního jednání využívejte přednostně bezplatnou tísňovou linku  L 156 – Městská policie hl.m. Prahy. Vaše oznámení protiprávního jednání tak bude bezprostředně prověřeno nejblíže se nacházející hlídkou MP. Zjištěné přestupkové jednání tak bude ihned efektivně řešeno.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: křižovatka u Koruny podruhé (Josef Kubásek 12.04.2021 22:15) – Životní prostředí
  Dobrý den, díky za odpověď, ale kolony byly roky nejvíc v pracovní dny po ránu bez ohledu na křižovatku. To co se děje od začátku stavby je jiná liga. Dnes od sedmi ráno do pěti odpoledne v kuse. Když ne rymáň, tak dejte na karlickou k černošícím k přejezdu semafor a pouštějte auta od černošic aby nonstop celý den nehulili lidem tady pod okna, ať stojí na poli. Jestli se s tím něco neudlá léto tu nepřečkáme :/ kubásek
  • Odpověď: (Eva Javorská) 14.04.2021 11:13)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Opětovně žádáme investora stavby a MHMP o přenastavení semaforů či o opravu provizorního vodorovného značení. Povedlo se nám domluvit opravu propadlé vozovky kolem kanalizační šachty u Koruny a mimo jiné budeme nápravy žádat i na dnešním velkém jednání se všemi investory velkých investičních akcí v Radotíně, které bude na radnici.
   Jak jsme již zmínili, rekonstrukce křižovatky není akce městské části, ale TSK Praha, proto si nemůžeme určovat, kde budou semafory, či jak budou nastavené.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Hluk a nevzhledné okolí (Tereza Bezděková 12.04.2021 15:45) – Životní prostředí
  Ráda bych se zeptala, proč se musí udržovací řez 3 stromů v mateřské školce na starém Sídliště provádět o svátečním dni? V jiných obcích tyto hlučné aktivity reguluje vyhláška, kdy je např. zákaz provádění těchto činností o víkendech. Nebo si myslíte, že celých 6 hodin, kdy se prořez prováděl a najednou byly v provozu 3 motorové pily, je vhodná aktivita na Velký pátek?

  Se zájmem jsem si dále přečetla článek o výsadbě nových stromů, částečně jako náhrada za pokácené dřeviny. Bude zkulturněn také prostor za kontejnerovým stáním na starém Sídlišti (naproti zastávce MHD) v prostoru parčíku před hřištěm? Neuvažujete dále o zvelebení betonové terasy nad zastávkou autobusu? Výhled na betonovou dlažbu, zarostlé neupravené květináče na rohu chodníku, kolonu aut na Karlické, smradlavé autobusy před domem nebo smetiště odpadků mne již delší dobu neláká. Na základě článku uveřejněného v Našem regionu, kdy do Radotína mělo putovat několik legendárních betonových květináčů od MČ Praha 5, se dotazuji, kde našly či najdou své využití?
  • Odpověď: (Eva Javorská) 12.04.2021 17:40)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, na který odpovídá Ing. Helena Jíchová z Oddělení životního prostředí našeho úřadu: Ořez 3 stromů v MŠ byl proveden co nejrychleji po dohodě a konzultaci s odborným dendrologem s ohledem na co nejmenší dopady na ptáky, kteří začínají hnízdit.
   Za vzniklé nepohodlí se omlouváme, přestože na území hl.m.Prahy žádná vyhláška, která by upravovala hladinu hluku během dne není. Odd. ŽP nemá informace o „zkulturnění“ prostoru za kontejnerovým stáním u hřiště na starém sídlišti ani o „zvelebení“ terasy nad konečnou zastávkou autobusu. Betonové osmihrany u konečné zastávky BUS jsou zahrnuty do letošního osazovacího plánu a budou v nedalekém časovém  horizontu vyčištěny a  osazeny. Co se týká velkých betonových květináčů, odd. ŽP nemá bližší informace.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: křižovatka u Koruny (Josef Kubásek 12.04.2021 16:16) – Životní prostředí
  Dobrý den,od prací na křižovatce pod korunou jsou na karlické neustálé kolony. Dneska skončil zákaz pohybu mezi okresy kolona trvá už od sedmi ráno a to je čtyři odpoledne. Je super že starosta dává od křižovatky ruce přyč a dokonce se nechal slyšet že tím podporuje zdraví lidí ale tady se nedá bydlet. Nonstop hluk, dusíme se smradem aut a domy úplně drnčí. Co bude úřad dělat? to by pro jednou nešlo konečně otevřít jednosměrně Rymáň - když těd do škol stejně nikdo nechodí? Vím že tam byl nějaký problém ale to jste snad proboha mohli nějak vyřešit času na to bylo dost. totéž vaše odpovědi kolem nastavení semaforů je to už já nevím čtrnáct dní a vůbec nic se nezměnilo! :X kubásek
  • Odpověď: (Eva Javorská) 12.04.2021 17:37)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, na který Vám odpovídá Ing. Petr Šiška, radní pro oblast dopravy MČ Praha 16: Vámi popisovaný stav kolon je jednoznačným důkazem, že je rekonstrukce křižovatky nezbytná. Počet vozidel není možné násilím regulovat, prostě je to fakt a důsledek civilizačního rozmachu, kde je mimo území Radotína a Prahy obecně intenzivní výstavba RD. Jediné, s čím s Vámi zásadně nesouhlasím, je objížďka kolem škol. To opravdu není možné ani v teoretické rovině, zvláště, když se zde nejedná o rekonstrukci na pár týdnů, ale na hodně měsíců. Čistě teoreticky by to mohlo jít nějaký víkend, ale jen teoreticky. Veškeré stavby a rekonstrukce na území Radotína jsou již jejich investory dlouho připravované, snažíme se zajistit jejich kooperaci tak, aby to Radotín neobtěžovalo ani o jeden zbytečný den navíc. Je nám líto, že je situace tak nepříjemná, ale opět musím napsat, že rekonstrukce i s následky, které přináší nyní ukazuje, že je naprosto nezbytná. Prosím za nás i investora (TSK HMP) o trpělivost a pochopení. 
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Parkování za poštou (Markéta 08.04.2021 21:44) – Obecné téma
  Dobrý den,od včera jsou na malém parkovišti po celé délce na straně k potoku značky Zákaz zastaveni. Bez časového označení.Můžete prosím poskytnout bližší informace jak dlouho a v jakém rozsahu to bude platit? Už takhle je parkování problematické...Moc děkuji. MEWV8
  • Odpověď: (Eva Javorská) 09.04.2021 13:45)
   Dobrý den,

   děkujeme za Váš podnět, na který Vám odpovídá Jan Martínek, vedoucí Oddělení dopravy našeho úřadu: dopravní značení zákaz zastavení na parkovišti za Českou poštou bylo osazeno stavbou na požadavek Policie ČR – Dopravní inspektorát z důvodu zajištění výjezdu vozidel stavby z prostoru zařízení staveniště. Po prověření celé situace jsme došli k závěru, že předmětné dopravní značení na parkovišti není v současné době potřeba a bude neprodleně odstraněno.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Prvomajova (novotná 03.04.2021 21:03) – Obecné téma
  Prosim o kontrolu soucasneho stavu ulice a chodniku ul
  Prvomajove. Nakladni auta ji totalne zanesla bahnem, ktere se meni na rozvirenou clonu prachu,dekuji z.novotna
  • Odpověď: (Eva Javorská) 06.04.2021 9:12)
   Dobrý den,
   děkujeme za upozornění. O úklid komunikací znečištěných po stavebních vozidlech se stará stavba. Poslala jsem žádost hlavnímu stavbyvedoucímu o častější kontrolu a úklid ulice Prvomájová.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Stavba Slavičí údolí 2 (Jolana Šádková 28.03.2021 12:05) – Životní prostředí
  Dobrý den, píšete, že projekt byl zamítnut a tím pádem předpokládám, že se stavět nebude.
  Já jsem však včera získala jiné informace od opozice a od lidí, co dělali petici proti výstavbě, že prý byl projekt schválen a to ještě ve větším rozsahu, než proti čemu byla petice.
  Mohu se tedy zeptat v jaké fázi tedy vše je. Bude se stavět či nikoliv a pokud ano tak co?
  Děkuji
  Jolana Šádková
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 31.03.2021 11:01)
   Dobrý den, paní Šádková, 
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Miroslav Knotek, místostarosta Městské části Praha 16:
   Pravděpodobně myslíte záměr nebo studii zástavby ve Slavičí ulici. Ohledně tohoto záměru nám byla doručena studie nového řešení, kterou jsme poslali všem členům stavební komise. Stavební komise je poradní orgán rady městské části, která názor komise respektuje jako názor městské části. Komise konstatovala, že záměr je příliš objemný a nehodí se do této lokality. Toto stanovisko bylo i odesláno předkladateli studie. Mimochodem, byla to už třetí studie v posledních dvou letech. Všechny studie byly připomínkovány z důvodu objemnosti, parkování nebo uspořádání. O tom, zda se bude stavět, nebo nebude, nerozhoduje samospráva, ale stavební úřad na základě dodržení podmínek Pražských stavebních předpisů a územního plánu. 
   S iniciátorem petice panem Neužilem jsem se sešel a seznámil ho se záměrem a vyjádřením stavební komise. Zároveň jsem ho informoval, jak dále postupovat. Proto mne překvapuje Vaše vyjádření, že opozice a petenti tvrdí, že stavba je schválena. Zatím se nic takového nestalo a zřejmě někdo poskytuje zavádějící informace. Zatím nevíme, co se tam postaví. To bude předmětem územního a stavebního řízení. K těmto řízením se budou vyjadřovat dotčené orgány a samozřejmě mohou i občané nejen Slavičí ulice.
   S pozdravem 
   Jana Hejrová


Vytisknout