Nakládání s osobními údaji

V dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení s účinností od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů. Od tohoto dne se tedy i Městská část Praha 16 při zpracování osobních údajů řídí GDPR.

Městská část Praha 16 považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součástí svých závazků nejen vůči svým zaměstnancům, ale také vůči všem občanům této městské části i fyzickým osobám, o kterých jsou osobní údaje zpracovávány. 

Městská část Praha 16 prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu Městská část Praha 16 přijala technická a organizační opatření k zajištění nejvyšší úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů. 

Městská část Praha 16 jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude poskytovat informace a poradenství v oblasti GDPR a bude monitorovat soulad s GDPR. V případě jakýchkoli dotazů se v záležitostech GDPR proto prosím obracejte na pověřence, kterým je:

Mgr. Anna Komeiserová
e-mail: poverenec@praha16.eu
tel.: 777 023 415


Zveřejněno: 25.05.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6635 x
Vytisknout