• Vyhlášení výběrového řízení

  16.04.2019 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru sociálního - veřejného opatrovníka. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 13. května.
 • Vyhlášení výběrového řízení

  08.04.2019 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku vnitřní správy Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 24. dubna.
 • Vyhlášení výběrového řízení

  08.04.2019 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku rozpočtových vztahů Odboru ekonomického. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 24. dubna.
 • Informace pro uchazeče/uchazečky o pracovní pozici úředníka

  10.11.2010 / Obsazování volných pracovních míst úředníků zařazených do Úřadu městské části Praha 16 se řídí pokyny, které stanoví zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon).