Portál práce

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek propagace, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, kontaktní osobou je Jana Hejrová, DiS.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady nejsou třeba.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Tato služba je poskytována zdarma.
Stručně Úplné znění