Zprostředkování kontaktu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Ve správním obvodu je tímto úřadem: Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín.
Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz, popř. finanční hotovost k uhrazení správního poplatku nebo kolkovou známku v hodnotě 500 Kč.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

„Žádost o zprostředkování kontaktu,“ je k dispozici na www.mvcr.cz, u Ministerstva vnitra, u krajských úřadů, u matričních úřadů, u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u Úřadů městské částí Praha 1 – 22.

Ve správním obvodu Prahy 16 u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek 500 Kč lze uhradit kolkovou známkou nebo v hotovosti (občanům bude vystavena stvrzenka o zaplacení poplatku) nebo lze zaslat tuto finanční částku bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyř nebo trojmístné číslo ( např. 11115823 nebo 1111268). Variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod. První číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433, jako zpráva pro příjemce se uvede jméno, popř. jména a příjmení žadatele.
Stručně Úplné znění