Přidělené dotace 2022

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 21. března 2022 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí. 

Hodnoceno bylo všech 87 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 12 žádostí, v 75 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, je 1 220 000 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury Úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace. Úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí. 


Zveřejněno: 01.04.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1921 x
Vytisknout