Rodiče mohou žádat o příspěvky z Balíčku pomoci Pražanům

Hlavní město Praha připravilo balíček opatření, který by měl pražským domácnostem pomoci zmírnit dopady inflace. Žádat o něj mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem na území hlavního města. Rodiče mohou požádat o prominutí úhrady stravného, školného nebo družiny a školního klubu, podle toho, kam jejich dítě dochází. Finanční příspěvky z fondu solidarity půjdou na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. 

Finanční prostředky z programu Balíčku pomoci Pražanům obdržela i Městská část Praha 16. Ta je zřizovatelem tří příspěvkových organizací: školní jídelny, základní a mateřské školy. 

Žádost o příspěvek se podává přímo ředitelce nebo řediteli níže uvedených zařízení. Bližší informace budou také zveřejněny na webových stránkách uvedených institucí. 

Prominutí úplaty za stravné, školné, družinu nebo školní klub
Ředitel může prominout úplatu žadateli, který splní a prokáže alespoň jednu z následujících podmínek nebo pobírá některou z následujících dávek:
  • příspěvek či doplatek na bydlení,
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  • přídavek na dítě,
  • dávky pěstounské péče
  • nebo čelí exekuci/insolvenci.
Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři (pdf) a předá ji třídnímu učiteli nebo vedení. 

Příspěvek z Fondu solidarity
Cílem Fondu solidarity je umožnit všem žákům účastnit se aktivit školy. O výši příspěvku rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s třídním učitelem. Rozhodnout může o přidělené částečné nebo plné úhrady. Žádosti v Radotíně přijímají pouze základní a mateřská škola. Školní jídelny se uvedený příspěvek netýká. 

Z fondu se přispívá zejména na:
  • poplatek za školu v přírodě, lyžařský kurz, výlety,
  • poplatek za zájmové kroužky pořádané školou.
Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři (pdf) a předá ji třídnímu učiteli nebo přímo vedení školy.

ℹ️ Bližší informace je možné najít na webu: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi
Zveřejněno: 26.10.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1477 x
Vytisknout