Přidělené dotace 2023

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí. Mezi 72 projektů bude rozděleno 1 078 000 korun.

Ta hodnotila všech 84 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 12 žádostí, v 72 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 078 000 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury Úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace – úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí. 

Přehled přidělených dotací (pdf) 
Zveřejněno: 04.05.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1218 x
Vytisknout