Radnice podala trestní oznámení kvůli černé skládce na Rymáni

Na Rymáni vznikl Radotínu patrně mnohem větší ekologický problém, než představují v poslední době všelijaké dohady o tom, zda v naší městské části roste dostatek stromů a jiné zeleně. Radotínská radnice kvůli skládce stavební suti podala po sérii dalších kroků trestní oznámení spojené s neoprávněným nakládáním s odpady.

Kousek od železničního přejezdu a nedaleko cyklostezky podél Berounky se v poslední době vrší hromada suti. Místy dosahuje výšky až šest metrů.  Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí radotínského úřadu proto nejprve vyzval v březnu 2019 vlastníky pozemků, na kterých se začala objevovat navezená suť, k bezodkladnému zastavení objemných terénních navážek na tyto pozemky.

K navážení suti se při místní kontrole úředníkům přiznal Marek Zeman, syn majitelky jednoho z pozemků, na kterém skládka vyrůstala. Úřad městské části Praha 16 proto shledal v roce 2019 Marka Zemana vinného z přestupku, kterého se dopustil tím, že provedl terénní úpravy bez souhlasu stavebního úřadu a stanovil pokutu v řádu desetitisíců Kč. Navážky se vyskytovaly na ploše minimálně 35 x 27 m a dosahovaly výšky až čtyř metrů. Jednalo se nejméně o 1500 m3 odpadu.

To však neznamenalo konec navážení suti do lokality Na Rymáni. Nákladní auta plná stavebního odpadu přijížděla na radotínské pozemky i nadále. Po kontrolách městské policie vyzval radotínský úřad na začátku roku 2021 pana Zemana opět k zastavení prací a terénních úprav na inkriminovaném místě. 

Další prohlídky místa i za asistence městské policie ukázaly, že pokračují navážky obrovských rozměrů, které se od naposledy zdokumentovaného stavu ještě zvětšily. Černá skládka se aktuálně rozprostírá na ploše asi 2570 m2 a dosahuje výšky až šesti metrů. Vyzvaný pan Zeman se tentokrát od ilegálního navážení distancoval.

Náklady na odstranění takovéto černé skládky tak budou s ohledem na její rozsah značné. Místo se navíc nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně, kde se jakékoliv skládkování zakazuje.

Přestože se jedná o pozemky chráněné, dochází na nich ve značném rozsahu v rozporu s právními předpisy k odkládání materiálu, který je svým charakterem stavebním odpadem. Neupravený stavební odpad nelze používat na povrchové úpravy, protože u něj není možné vyloučit nebezpečné vlastnosti a následné vylučování škodlivin do spodních vrstev půdy a vody. Na dotčených pozemcích zjevně dochází dlouhodobě k porušování zákona o odpadech a je porušována povinnost nakládat s odpady v souladu s právními předpisy. Vedení radotínské radnice je přesvědčeno, že ukládání správních sankcí není dostačující, navíc dosud nebylo účinné. Proto se radnice rozhodla podat trestní oznámení kvůli neoprávněnému nakládání s odpady.


Ing. Petr Šiška
2. místostarosta
Zveřejněno: 04.05.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1206 x
Vytisknout