Stěhování úřadu

Část Úřadu městské části Praha 16, který nyní sídlí v budově bývalé akumulátorky, čeká v následujících dvou měsících stěhování. Všechna pracoviště se z tohoto objektu přesunou do jiných a pro tyto účely zrekonstruovaných budov v Radotíně. Demolice objektu s č. p. 21 na náměstí Osvoboditelů souvisí s další fází stavby Centra Radotín. 

➡️ Centrum Radotín
Přesun všech pracovišť z objektu s číslem popisným 21 na náměstí Osvoboditelů je nezbytným předpokladem pro další fázi stavby Centra Radotín. Bývalá akumulátorka po stěhování zůstane prázdná a poslouží nejprve pro účely výcviku hasičských jednotek. 

Výroba baterií zde ale zanechala kontaminovanou půdu, kterou bude nutné vyčistit. Odstranění staré ekologické zátěže je součástí stavby nového centra a zaplatí ji stejně jako úpravy podstatné části celého okolí firma, která postaví nové byty. 

Na místě bývalé akumulátorky na náměstí Osvoboditelů č. p. 21 vyroste část nového Centra Radotín. Všichni úředníci odsud budou přestěhováni během následujících dvou měsíců.
Na místě bývalé akumulátorky na náměstí Osvoboditelů č. p. 21 vyroste část nového Centra Radotín. Všichni úředníci odsud budou přestěhováni během následujících dvou měsíců. 

➡️ Odbor ekonomický najdete od 22. dubna na adrese Sídliště 1600/15a
18. a 19. dubna opustí budovu akumulátorky pracovníci ekonomického odboru. Nové kanceláře jsou již připraveny na adrese Sídliště 1600. Rekonstruované prostory na starém sídlišti budou sdílet společně s kolegy ze Správy obecních nemovitostí, kteří pečují o obecní byty a další majetek ve vlastnictví městské části. 

Odbor ekonomický se stará o účetnictví městské části a o další finanční záležitosti radnice. Na starost má i správu všech místních poplatků. Odbor bude pro veřejnost uzavřen od 18. do 19. dubna, nebude poskytovat ani služby Czech Point. Tyto služby poskytuje matrika sídlící na radnici v ulici Václava Balého nebo Odbor živnostenský. Mimo jiné je možné využít Czech Point i na kterékoliv poště. 

Odbor ekonomický
• Od 22. dubna 2024 na adrese Sídliště 1600/15a (původně náměstí Osvoboditelů 21/2a).
• Pracoviště bude uzavřeno 18. a 19. dubna 2024. 

Rekonstrukce objektu čp. 1600, 29.11.2023Rekonstrukce objektu čp. 1600, 29.11.2023Rekonstrukce objektu čp. 1600, 29.11.2023Sídliště 1600, 10.1.2024 Sídliště 1600, 7.2.2024Sídliště 1600, 7.2.2024Správa obecních nemovitostí na Sídlišti čp. 1600, 17.2.2024Správa obecních nemovitostí na Sídlišti čp. 1600, 17.2.2024Správa obecních nemovitostí na Sídlišti čp. 1600, 17.2.2024
Objekt čp. 1600 na Sídlišti v průběhu rekonstrukce

➡️ Odbor občansko správní se přestěhuje do staré Koruny, náměstí Osvoboditelů 44/15
Druhá etapa stěhování se uskuteční v týdnu od 13. do 17. května, kdy budovu bývalé akumulátorky definitivně opustí Odbor občansko správní. Občané tento týden nebudou moci žádat o nový občanský průkaz nebo cestovní pas, fungovat bude pouze výdej vyrobených dokladů připravených k vyzvednutí. Žádost o nový občanský průkaz nebo cestovní pas je v této době možné podat u úřadů 21 ostatních městských částí v hlavním městě Praze nebo u Městského úřadu v Černošicích. 

Od 20. května si budou moci obyvatelé vyřídit osobní doklady v přízemí historické budovy Koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15. 

Součástí odboru je rovněž úsek vnitřní správy, který se stará o zdárný průběh voleb, od 1. července ale také přibude nová agenda spojená s dopravními přestupky. „Oddělení dopravních agend právě nyní vzniká. Dříve museli řidiči kvůli vyřizování přestupků či zadržení řidičského průkazu na úřad sídlící na Vyšehradě vedle kongresového centra. Nově tyto záležitosti vyřídí přímo v Radotíně, v budově Koruny,“ říká tajemník úřadu Pavel Jirásek. 

Hlavní město totiž od letošního 1. července převádí agendu spojenou s dopravními přestupky na 22 velkých městských částí. Pokud řidič po spáchání přestupku nedostane od policistů pokutu na místě, posouvá se další projednávání na úřad v místě jeho bydliště. Týká se to například přestupků zaznamenaných kamerami a radary. Jedna důležitá věc se však nemění: vydávání nebo odebírání řidičských průkazů zůstane i po 1. červenci v pravomoci Magistrátu hlavního města. Agendu řidičských průkazů bude i nadále možné vyřizovat kousek od stanice metra Vyšehrad, v budově vedle kongresového centra.

Odbor občansko správní
(Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, Oddělení dopravních agend, Úsek vnitřní správy) 

• Od 20. května na adrese náměstí Osvoboditelů 44/15 (původně náměstí Osvoboditelů 21/2a).
• Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů bude v týdnu od 13. do 17. května fungovat pouze pro výdej hotových dokladů.

Prostory v přízemí staré koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15 před rekonstrukcí, 16.1.2024Prostory v přízemí staré koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15 před rekonstrukcí, 16.1.2024Prostory v přízemí staré koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15Prostory v přízemí staré koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15 Prostory v přízemí staré koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15Prostory v přízemí staré koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15Prostory v přízemí staré koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15
Přízemí ve staré budově Koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15 v průběhu stavby

➡️ Odbor živnostenský a Kancelář úřadu se ke konci června odstěhují do ulice U Starého stadiónu 1379/13
Jako poslední se přesunu z objektu na náměstí Osvoboditelů dočká i Odbor živnostenský a Kancelář úřadu. Nové pracoviště bude od 24. června 2024 na adrese U Starého stadiónu 1379/13. Jedná se o budovu vedle softbalového hřiště, kterou využívá také městská policie. „Tuto závěrečnou etapu bude možné realizovat až po volbách do Evropského parlamentu, které musí zaměstnanci radotínského úřadu včetně náročné přípravy rovněž zajistit,“ vysvětluje Pavel Jirásek. 

Odbor živnostenský, Kancelář úřadu
• Od 24. června 2024 na adrese U Starého stadiónu 1379/13 (původně náměstí Osvoboditelů 21/2a).
• Pracoviště Kanceláře úřadu bude uzavřeno v den stěhování 20. června.
• Pracoviště Odboru živnostenského bude uzavřeno v den stěhování 21. června.

Budova U Starého stadionu 1379 během rekonstrukce Budova U Starého stadionu 1379 během rekonstrukce Budova U Starého stadionu 1379 během rekonstrukce Budova U Starého stadionu 1379 během rekonstrukce
Budova U Starého stadionu 1379 během rekonstrukce Budova U Starého stadionu 1379 během rekonstrukce
Objekt U Starého stadionu 1379/13 během rekonstrukce

➡️ Digitalizace stavebního řízení a eDoklady
První den školních prázdnin však nebude pro úřad znamenat jen spuštění nového Oddělení dopravních agend. K tomuto datu se chystají ještě dvě další novinky. Od 1. července budou úředníci uznávat na přepážkách elektronickou verzi občanského průkazu. Ten si je možné už nyní v mobilním telefonu nastavit v rámci aplikace eDoklady. Úřadů uznávajících občanku v elektronické verzi bude přitom nadále přibývat. Už příští rok by měla stačit také k prokázání totožnosti u voleb nebo na poště. 

Poslední velkou změnou, která čeká radotínský úřad k 1. červenci, je rozjezd plně digitálního stavebního řízení v souladu s novým stavebním zákonem. Žádosti o povolení stavby, projektové dokumentace i další dokumenty bude možné v elektronické podobě podávat prostřednictvím celorepublikového Portálu stavebníka a dalších informačních systémů.

➡️ Uzavření provozu stavebního úřadu na Zbraslavi 
Další vynucené omezení provozu úřadu nastane v polovině května. V týdnu od 13. do 17. května 2024 bude uzavřeno pracoviště stavebního úřadu na Zbraslavi. Důvodem je rekonstrukce budovy, v níž sídlí Úřad městské části Praha-Zbraslav na Zbraslavském náměstí 464. Stavební práce budou realizovány v průběhu několika měsíců a za provozu, nicméně v polovině května budou měněna okna v celém podlaží, kde stavební úřad pracuje. 

Uzavření pracoviště Úseku výstavby na Zbraslavi, Zbraslavské náměstí 464 v době od 13. do 17. května 2024.

Zveřejněno: 16.04.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1310 x
Vytisknout