V Radotíně zasedala bezpečnostní rada

Nejaktuálnější bezpečnostní témata se řešila na pravidelném zasedání Bezpečnostní rady správního obvodu Praha 16, které svolal její předseda a starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík na 23. dubna. Jednání se zúčastnili zástupci bezpečnostních sborů a starostové městských částí patřících do správního obvodu Praha 16.

Jedním z hlavních témat byla organizace cvičení noční výstavby protipovodňových opatření s názvem „Zbraslav sever 2024“, které se uskuteční v noci ze 4. na 5. května 2024. Jedná se o poslední úsek protipovodňové liniové ochrany ve správním obvodu, který dosud nebyl prověřen. V posledních dvou letech se totiž podobná cvičení konala v Radotíně, ve Velké Chuchli i v jižní části Zbraslavi. Na bezpečnostní radě byla diskutována i připravenost městských částí při ochraně malých i velkých vodních toků za pomoci pytlů s pískem.

Dalším stěžejním tématem byla aktualizace Plánu evakuace obyvatelstva, který se přímo odráží do havarijního a krizového plánování Prahy a městských částí.

Na žádost Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy byla projednána provozuschopnost hydrantové sítě k zabezpečení vody k hašení požárů. V rámci programu jednání se probírala aktuální situace personálního zabezpečení na místních odděleních městské policie a státní policie ve správním obvodu a statistika trestné činnosti a přestupků proti veřejnému pořádku. V těchto ukazatelích je celá Praha 16 a jihozápadní okraj hlavního města lokalitou s nejmenším náporem problémových ukazatelů.

Zveřejněno: 26.04.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 479 x
Vytisknout