Cesta do pravěku

– geologická exkurse do lomu Kosov u Berouna

Geologická exkurse do lomu Kosov u Berouna, 14.6.2014, foto: Jiří BártaV sobotu 14. června pořádala letopisecká komise geologickou vycházku do srdce Českého krasu a dávného pravěku naší země.

Na nádraží se nás ráno sešlo přes čtyřicet zájemců o paleontologické dobrodružství a nějaké to poučení a snad i ten zkamenělý úlovek. Průvodcem nám byl Mgr. Štěpán Rak, pracovník Berounského muzea a člen LPK Radotín.
K lomu jsme dorazili asi po půl hodince chůze z Berounského nádraží. Počasí nám přálo a všem se šlo výborně.

Před vstupem do samotného lomu jsme od vedoucího výpravy dostali poslední instrukce, jak se v lomu chovat a již jsme scházeli do jeho spodní části. Tou je sedmá lomová etáž. Uprostřed lomu se pak nachází jezírko s průzračně čistou vodou. Žijí v něm mimo jiné i drobní korýši, raci kamenáči. Měli jsme štěstí a jednoho pěkného jsme si mohli prohlédnout zblízka.

Po důkladném průzkumu suťových polí postoupili jsme o etáž výš. I zde následoval odborný výklad a výzva k pilnému kutání a probírání sutě, čehož se všichni s radostí ujali.
A již záhy začali k Štěpánovi přibíhat první zájemci o určení té či oné mušle, hlavonožce, trilobita či jiné podobné havěti a největší radost z toho měli děti, kterých bylo všude plno a svými kladívky dobývali zasuté poklady minulosti.

A výprava pokračovala opět vzhůru a dále směrem po proudu času k mladším usazeninám pravěkého moře. Tu jsme mohli spatřit úžasný „pahorek hlavonožců“, jehož vrcholek je zcela pokryt ohromným množstvím jejich schránek, od drobounkých až po ty silné jak lidská ruka.

Poslední zastávkou pak měla být lokalita „stříbrných trilobitů“ na samém konci lomu, takřka pod jeho vrcholem. Zde se pak osvědčili zejména ti nejmladší z „kutačů“ zahanbujíc nás starší svým nadšením a především dobrým zrakem, jelikož zdejší trilobité jsou velmi drobní.
A zakrátko už vesele ukazovali své úlovky překrásných celých trilobitů, svítících jim v dlaních na tmavé břidlici.

Z vydařené exkurse a výletu jsme si všichni něco odnesli. Někdo batoh plný kamení, často i pěknou zkamenělinu, ale každý určitě hezký zážitek a spoustu nových vědomostí o naší krajině k tomu.

Tímto bych chtěl poděkovat Štěpánu Rakovi za přípravu exkurse, její bezvadné vedení a odborný výklad. Vskutku podařený výlet!
Jiří Bárta

více fotografií naleznete ve fotogalerii

Zveřejněno: 07.07.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 1217 x
Vytisknout