Dotace na rok 2020 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 484/2020 ze dne 15. ledna 2020 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2020. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,2 milionu Kč.

Dotační pravidla pro udělení dotací  na rok 2020 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech volného času, sportu a kultury.

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím podatelny na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, v termínu do 28. února 2020 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Dotace“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí Úřadu městské části Praha 16 Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí. Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z dotačního řízení vyřazeny.

Pravidla pro udělení dotací na rok 2020

Zveřejněno: 31.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3605 x
Vytisknout